Bakgrunnen er at Winkelman tidligere har tatt til orde for la kiosker og bensinstasjoner selge øl for å jevne ut konkurranseforskjellene i dagligvaremarkedet.

Men mens Winkelman ser på alkohol som et konkurranseutjevnende tiltak, er vår tilnærming at alkoholpolitikk først og fremst er helsepolitikk, ikke næringspolitikk.

Det er som om Winkelman er fra Venus, og vi er fra Mars: Vi har rett og slett en ulik tilnærming til alkoholpolitikk.

Frykter økning i antall ølutsalgs-steder

Vår bekymring er knyttet til at Winkelmans forslag vil bidra til å øke antall utsalgssteder for øl - fra 4300 i dag til over 7000.

Dette vil bidra til å øke tilgjengeligheten for alkohol betraktelig. Av hensyn til befolkningens helse og trygghet - ikke minst barna som lever med voksne som drikker for mye - mener vi dette er en særdeles dårlig idé.

Når vi har valgt å konsentrere oss om å kommentere Winkelmans utspill om å tillate ølsalg i kiosker og bensinstasjoner, skyldes det at det er ham selv som har pekt på dette som den foretrukne løsningen.

Halvhjertet forslag

Actis forholder seg til politiske realiteter. I dagens politiske klima har vi liten tro på hans alternative forslag. Det er ingen andre enn Winkelmann som tar til orde for å flytte alt ølsalg inn på Vinmonopolet.

Og selv han gjør det halvhjertet.