Gå til sidens hovedinnhold

Alkohol øker risikoen for demens

Ved å være forsiktig med alkoholen midt i livet reduser du risikoen for demens.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

I Norge har over 77.000 mennesker demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040. På verdensbasis er antallet nå 50 millioner mennesker.

En ny rapport viser at 40 prosent av demenstilfellene kan forsinkes eller forhindres ved å ta hensyn til 12 risikofaktorer i løpet av livet. Overdrevent alkoholinntak er ett av dem.

Les også: Oversikt for hele Europa - så mye dyrere er det i Norge

Hva er overdrevent alkoholinntak?

Ifølge forskerne er det ikke bare mengden alkohol som påvirker risiko for skade, men også drikkemønster over tid.

For eksempel er det mindre risiko for langtidsskader hvis man vanligvis drikker alkohol ved måltider, sammenlignet med å drikke samme mengde alkohol utenom måltider.

Det er mindre skadelig for en person å drikke to små øl hver dag enn å drikke 14 små øl hver lørdag. Men å redusere inntaket er, uansett utgangspunkt, en god helseinvestering.

Nettavisen Pluss: Forskere med klar advarsel etter ny alkohol-studie: Så mye øker risikoen for skader

Risikofaktorer

I rapporten, presentert på Alzheimers Association International Conference i juli, listes disse risikofaktorene opp:

 1. Manglende skolegang i barndommen.
 2. Hørselstap (midt i livet).
 3. Høyt blodtrykk (midt i livet).
 4. Overvekt (midt i livet).
 5. Røyking (i alderdommen).
 6. Depresjon (i alderdommen).
 7. Fysisk inaktivitet (i alderdommen).
 8. Sosial isolasjon (i alderdommen).
 9. Diabetes (i alderdommen).
 10. Overdrevent alkoholforbruk (midt i livet).
 11. Hodeskader (midt i livet).
 12. Eksponering for luftforurensning (sent i livet)

Et av tiltakene som anbefales av forskerne bak rapporten er å forhindre misbruk av alkohol og begrense antall enheter. Dette er helt i tråd med den norske alkoholpolitikken.

Still spørsmål om alkoholvaner

Alkohol har negativ påvirkning på mer enn 200 sykdommer, og det snakkes altfor lite om dette mellom pasient og helsepersonell. Mange synes alkoholvaner er en privatsak.

Her kan du lese flere innlegg av Pernille Huseby.

Nå som sammenhengen mellom alkohol og risikoen for å få demens har blitt styrket, i likhet med kreft og andre sykdommer, har vi fått enda en god grunn til at fastlegene jevnlig bør ta temaet opp med sine pasienter.

Alkoholstrategi med tiltak

I tillegg må myndighetene sørge for å opprettholde og styrke tiltak som vi vet fungerer, som regulering av pris og tilgjengelighet.

Vi er derfor spente på alkoholstrategien som er lovet innen utgangen av året.

Kommentarer til denne saken