Gå til sidens hovedinnhold

- Alle skal få sykehjemsplass

Gro skal hjelpe Jens med å få fokus på Aps eldreplan.

LØRENSKOG (Nettavisen): - Arbeiderpartiet vil ha en eldreomsorg som sikrer de eldre et verdig liv, valgmuligheter, respekt og privatliv. Vi vil fram mot 2015 ta et krafttak for de eldre, sier partileder Jens Stoltenberg.

Garanterer sykehjemsplass
Eldreplanen inneholder ti hovedpunkter, der noen av løftene gjelder hvordan partiet vil sikre en god og verdig eldreomsorg og de andre hvordan de vil sikre eldre en aktiv alderdom. Det viktigste, ifølge Stoltenberg, er en garanti om sykehjemsplass.

- Alle som trenger det skal sikres sykehjemsplass. Det skal vi få til både gjennom å bruke lovverket, men i tillegg sørge for flere plasser. På samme måte som vi har sørget for barnehageplass til alle som trenger det, skal vi nå sørge for sykehjemsplass til alle som trenger det, sa statsministeren og partilederen da han tirsdag presenterte Arbeiderpartiets Eldreplan 2015 på Lørenskog sykehjem sammen med helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og med drahjelp fra tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

- Sånn må det være
- Det er en bredere utfordring i eldreomsorgen enn debatten om en ny minister eller lovfestet rett til sykehjemsplass kan gi inntrykk av, men dette med en rett til sykehjemsplass er viktig. Sånn må det være, sa Gro Harlem Brundtland, som tidligere i år fylte 70 år.

Selv var hun med på en vridning i eldreomsorgen den gang man la større vekt på omsorgstjenester i hjemmene og mindre vekt på å flytte folk over i sykehjem.

- Dette var ikke enkle skritt å ta, innrømmet hun. Hun understreket at dette var prioriteringer som ble gjort med bred støtte i Stortinget.

- Jeg føler meg tryggere på at vi om fire år igjen kan stå her sammen og gå gjennom hva var det Jens og Bjarne Håkon fikk til, sa Gro Harlem Brundtland til slutt.

- Har overoppfylt årsverkløfte
Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen innledet på møtet i Lørenskog og tok for seg løftet Ap ga for fire år siden om 10.000 nye årsverk i pleie- og omsorgssektoren.

- Påstanden om at det ikke skjer noe i eldreomsorgen, at det bare er noe det snakkes om i valgkampen er feil, sa Hanssen.

- Det viktigste løftet Ap avga for fire år siden var at vi lovet 10.000 nye årsverk i pleie- og omsorgssektoren. Når vi teller opp ved utgangen 2008 så har det blitt 14.000 nye årsverk. Det løftet er overoppfylt. Det har ikke skjedd av seg selv. Jeg skal love dere at Jens Stoltenberg har vært grenseløst opptatt av at det løftet skal holdes, sa han videre.

Ifølge statsråden ble det færre årsverk i Bondevik-regjeringens siste tid i regjering.

- Formidable utfordringer
Ifølge Bjarne Håkon Hanssen blir det ikke noe enklere å oppfylle løftene om eldreomsorgen i årene som kommer:

- Alderssammensetningen i befolkningen vil endre seg dramatisk i årene framover. Alle de utfordringene vi ser i dagens eldreomsorg kan vi gange med to. Vi har noen formidable utfordringer i eldreomsorgen i årene som kommer.

Sterkere fokus på kvalitet
Hanssen sier det framover er viktig ikke bare å telle antall plasser og antallet årsverk, men sette økt fokus på kvaliteten i eldreomsorgen.

Glad for drahjelp fra Gro
Arbeiderpartiets informasjonssjef Sindre Fossum Beyer er glad for den drahjelpen partiet får fra tidligere statsminister og WHO-leder Gro Harlem Brundtland i valgkampen:

- Det er veldig hyggelig at hun kommer og viser at hun engasjerer seg i politikk, sier Beyer til Nettavisen tirsdag formiddag.

- Når har Brundtland selv planer om å flytte til Norge?

- Det vet jeg ikke, det må du spørre Jon Mørland om, svarer Beyer.

Ifølge Beyer deltar Gro på to arrangement i denne valgkampen:

- Det andre finner sted 18. august og er et klimamøte i regi av LO, sier Beyer.

Her er Aps eldreplan
Aps eldreplan inneholder flere punkter. Her er hovedtrekkene:

1) Styrke kvaliteten gjennom en verdighetsgaranti:

2) Øke utbyggingen av sykehjemsplasser og omsorgsboliger innen 2015.

3) 12.000 flere årsverk i pleie og omsorgstjenesten innen 2015

4) Bedre legetjeneste og styrket kompetanse

5) Firedoblet innsats til forskning på pleie og omsorg

6) Ap vil sikre møteplasser og kunnskap. Partiet vil etablere tilskuddsordninger for eldresentra, besøkstjenester og andre former for møteplasser.

7) I neste stortingsperiode vil partiet etablere gratis årlig tannhelsekontroll for alle over 75 år.

8) Kommunehelsetjenestene skal styrkes ved at det blir flere fastleger med bedre tid til pasientene.

9) For å styrke eldres innflytelse vil Ap beholde og rekruttere eldre til politiske verv på alle nivå.

10) Tredoble bevilgningene til den kulturelle spaserstokken. For å sikre at eldre skal ha tilgang til gode kulturtilbud vil partiet øke bevilgningene til støtte til kulturtiltak for eldre over hele landet, en økning fra 20 til 60 millioner kroner.

Her er hele eldreplanen

Kommentarer til denne saken