Gå til sidens hovedinnhold

Alna må spare 46 millioner i 2014

Det er et knallhardt budsjett bydelspolitikerne i Bydel Alna må vedta for neste år.

ALNA: – Men jeg tror budsjettet blir bra, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran.

Han la frem sitt forslag til budsjett for lokalpolitikerne i Bydel Alnas bydelsutvalgsmøte fredag 15. november.

Les også: - Hvis alle skal få gå i konkurs

Bydelens rammer er basert på byrådets forslag til budsjett som bystyret vedtar i desember.

Har spart 100 millioner

Budsjett for 2014 blir et stramt budsjett ut fra disse rammene

Bydel Alna må omstille for over 46 mill. kroner innenfor en ramme på drøyt 1,66 milliarder kroner.

Les også: Byrådet fortsetter som Oslos hushai

– Innenfor omstillingsrammen har vi også funnet rom for nye satsinger og brukerbehov. I løpet av de siste 5 årene har Bydel Alna totalt effektivisert med 100 millioner kroner. Bydelen må også effektivisere mye de neste 4 årene, opplyser bydelsdirejøt Tore Pran Olsen.

Han foreslår bant annet følgende innsparinger i 2014:

  • 10 mill. kr i økte rammer for å møte nye brukerbehov, bl.a unge funksjonshemmede, barnevern, sykehjemsplasser styrke driftsgrunnlaget til hjemmetjenesten med 5 mill. kr.
  • øke antall sykehjemsplasser med 15
  • satse på ny samlokalisert helsestasjon
  • legge ned familiesentrene og en åpen barnehage
  • utvikle nytt tilbud knyttet til åpne barnehager i samarbeid med barnehagene
  • effektivisere barnehagesektoren
  • inndra 29 årsverk

I budsjettet foreslår bydelsdirektøren å kutte over 29 årsverk, på alle nivåer og på ulike tjenestesteder, i bydelen.

Les også: Alnabudsjett 2013: Må skjære til beinet

– Flere av disse årsverkene står nå ledige, men mange blir dessverre overtallige. De berørte vil etter hvert få tilbud om en annen jobb i kommunen, sier Olsen i en pressemelding.

I forhold til 2013 budsjettet økes budsjettet i 2014 med ca 5 mill kr, noe som finansierer 395 sykehjemsplasser. For å kompensere for reduksjon i antall sykehjemsplasser skal driftsrammen for hjemmetjenesten styrkes med totalt 5,0 millioner kroner.

Mer til hjemmetjeneste

– Når det gjelder økte rammer til hjemmetjenesten er dette midler som ikke øker tjenestenivået i hjemmetjenesten, men skaper et bedre grunnlag for budsjettbalanse for 2014. Vi har et merforbruk i forhold til budsjett på Hjemmetjenesten på 18 mill.kr hittil i år. Bydelens totale antall timer til hjemmetjenester skal ned i årene fremover. Behovene minker, bla. på grunn av ferre personer over 80 år i bydelen, sier Olsen.

Reklame

På tilbud: Den norske skogsmaskinen barna elsker