- Det må bli kult å lære. At kunnskapsministeren setter søkelyset på ungdomsskolen er det viktigste hun gjør akkurat nå.

Dette sier Johannes Hoff, som går i 10. klasse på Skullerud skole i Oslo.

Mandag lanserte Kristin Halvorsen tiltak for en «kulere» ungdomsskole. Hun ønsker at elevene skal oppleve innholdet i skolen som relevant i deres hverdag, og i arbeidslivet. Blant annet åpner hun for sosiale medier, musikk, litteratur og design i skolen.

Hun presenterte følgende grep for en bedre ungdomsskole:

HTML EMBED

Mer praksis – flere valgmuligheter


HTML EMBED

Økt kompetanse hos ungdomsskolelærerne


HTML EMBED

Evaluering for læring, ikke læring for evaluering


HTML EMBED

Beskyttelse mot mobbing


HTML EMBED

Bedre overgang til videregående opplæring


HTML EMBED

Bedre samarbeid med hjemmet


HTML EMBED

Leksehjelp i skolen

Les også:- Jeg vil ha en kulere skole

Kult med kulere skole
Johannes Hoff synes det er bra at Kristin Halvorsen ønsker og gjøre ungdomsskolen «kulere».

- Hun appellerer til ungdom med å bruke et ord som vi bruker. «Kul» er for oss «morsom», «spennende» og noe en har lyst til.

Også rektor Randi Tallaksen synes det er flott at Halvorsen fokuserer på ungdomsskolen, men hun mener det først og fremst er lærere, og ikke sosiale medier det bør fokuseres sterkest på.

- Det er fint å bruke ungdoms interesser for å motivere dem til å være mer villige til å lære. Men likevel vil det alltid komme an på læreren.

-Trenger vitamininnsprøytning
Et av grepene til Halvorsen er økt kompetanse hos ungdomsskolelærerne. Tallaksen er enig i at lærerutdanningen bør bli bedre, men er også klar på at en ikke kan vente på at den skal utvikles.

- Ungdommene går på ungdomsskolen én gang, derfor må vi ta enda mer tak i situasjonen for ungdomsskoleelevene nå. Jeg tror nok mange lærere trenger en «vitamininnsprøytning» for å se, motivere og engasjere elevene enda bedre. Ikke alle er like tilpasningsdyktige, og det er det viktig å bli flinkere til.

Hun forteller at hun er veldig opptatt av hvilket elevsyn hennes ansatte har, og på hvilken måte de mener de kan motivere elevene.

Viktig med ros
Ifølge Hoff er en god lærer en som er tilgjengelig, villig og interessert i å hjelpe, og opptatt av elevene sine. En slik lærer skaper trygghet og respekt.

- Samtidig er det viktig at læreren er flink til å rose, og får elevene til å føle seg flinke. Når en føler seg flink, gir det mersmak, og en blir motivert og interessert i å lære mer.

- Det er ros som utvikler oss, ikke kjeft, samstemmer rektor.

Alle trives, ingen mobbes
Skullerud skole har de siste årene hatt en svært positiv utvikling. Etter skoletid tilbyr skolen frivillige aktiviteter som lekselesing, lydstudio og språk- og mattekurs. Til dette brukes assistenter som blant annet er ansatt på grunnlag av kompetansen av en hobby. For eksempel kommer en lydtekniker til lydstudioet to ganger i uken. Derfor blir flere elever igjen etter skoletid.

- Det har ved flere anledninger skjedd at foreldre ringer og «etterlyser» barna sine, og lurer på om de ikke snart kommer hjem, smiler Tallaksen.

Samtidig har skolen ansatt noen nye lærere, og satt mer fokus på samarbeid mellom lærere og elever. Skolen har en direkte kommunikasjon mellom lærere og elever i lærernes samarbeidstid en gang i måneden, slik at lærerne stadig får «input» fra elevene på hvordan de har det, og hvilke saker de opplever som viktige.

På en brukerundersøkelse blant elevene høsten 2009, fikk skolen svært positive resultater.

- 100 prosent svarte at de trives på skolen, og ingen svarte at de ble mobbet, sier Tallaksen.

Både hun og Hoff sier seg beskjedent enige i at dette må kvalifisere til at Skullerud skole er litt «superskole».

- Vi er i alle fall en trygg skole med mye læring for våre elever, legger rektor til.

Nye holdninger
Kristin Halvorsen ønsker også å jobbe for å få en bedre overgang mellom ungdomsskolen og videregående opplæring.

Johannes Hoff mener oppskriften er enkel:

- Hvis en ikke har hatt det veldig bra på ungdomsskolen, verken faglig eller sosialt, velger en ikke tre nye år. Når en ikke føler seg flink, blir en lei alt og har lite tro på at det vil bli bedre på videregående. Ungdomsskolen er viktig i forhold til holdninger, moral og engasjement som man bringer videre til videregående.

På Skullerud skole følger lærerne godt med på elevene allerede fra oppstarten i 8. klasse, og følger opp fravær eller svake karakterer. Skolens rådgivere har møte med lærerne på hvert trinn hver uke for å «fange» opp de elevene som virker å falle utenfor.

Tallaksen påpeker at frafall på videregående skole ofte har en sammenheng med fravær og lave karakterer, men at elever som sliter må følges tett opp allerede fra barnehagen og barneskolen.

Motivasjonsfag
I tillegg forteller rektor alle ungdomsskoler nå har "utdanningsvalg" som eget fag. Dette skal hjelpe elever til å velge rett linje på videregående. Ved Skullerud skole bruker de dette bevisst som et motivasjonsfag.

- Alle elevene skal ha «smakt» på minst to av linjene fra videregående, som for eksempel mat- og restaurantfag, media og kommunikasjon, idrett, eller musikk og drama. På denne måten får elevene et innblikk i videregående skole, og vi håper og jobber for at elevene også blir motivert, sier hun.

Hun mener det er viktig å få fram elevenes sterke sider, uansett om det dreier seg om mat eller matte.

- Vi kan ikke ha holdninger som sier at alle skal på universitetet. Det er viktig å få fram at det er helt greit å velge annerledes. Vi må se mennesker som mennesker med de egenskapene, evnene og interessene de har.

Må se og lytte
Twitter, blogg og Facebook falt ut av samtalen på Skullerud skole. Stikkordet viste seg heller å bli «lærer».

- Hvis læreren fokuserer enda mer på hvordan dagen blir motiverende, og jobber med å se og lytte til hver eneste elev og blir flinkere til å rose, vil det gi et løft til skolehverdagen og dermed til læringen for ungdom, mener rektor, som understreker at dette problemet går dypere enn Twitter, sier Tallaksen.

Skullerud skole har opplevd en svært positiv utvikling de siste årene – ved kun å bruke enkle grep, ikke ved å vente på bedre lærerutdanning eller ved å lære seg bruk av sosiale medier. Likevel skryter Hoff av kunnskapsministeren.

- Hun viser en fantastisk egenskap i det at hun vil lytte til ungdommen. Det er det nok ikke så mange politikere som gjør, sier han.