Lillestrøm/Oslo (NTB-Trine Andersen): For første gang er en kvinne her i landet dømt til forvaring i en sedelighetssak. Den 48 år gamle moren er tidligere dømt for overgrep i Alvdal-saken.

Fredag dømte Nedre Romerike tingrett henne til forvaring i 14 år etter at hun har blitt kjent skyldig i seksuelle overgrep også mot sin eldste datter. Minstetiden er satt til sju år. Dommen er i tråd med aktors påstand.

Det er allerede klart at kvinnen anker dommen.

– Hun er bestyrtet over dommen og mener seg uskyldig dømt. Vi har allerede bestemt at vi anker dommen, sier kvinnens forsvarer, advokat Steffen Brandstad til NTB.

Fellesstraff
Kvinnen ble dømt for seksuelle overgrep og vold mot sin nå 27 år gamle datter. Overgrepene skjedde da familien bodde i Gjerdrum i Akershus fra 1990 til 1998, det vil si fra jenta var fem år gammel. Tidligere er kvinnen dømt til 15 års fengsel for seksuelle overgrep mot sine to yngste barn og to nabobarn i den såkalte Alvdal-saken. Fredagens forvaringsdom er en fellesstraff med Alvdal-dommen.

– Vi mener det uansett ikke er grunnlag for å idømme en forvaringsdom i denne saken. Det er ikke grunnlag for gjentakelsesfare på løslatelsestidspunktet, sier Brandstad, og viser til at kvinnen allerede soner en dom på 15 år etter Alvdal-saken.

De rettspsykiatrisk sakkyndige mener at det er stor fare for at kvinnen vil begå nye overgrep mot barn. De mener kvinnen er pedofil, har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og tydelige psykopatiske trekk.

Også stefar anker
Aktor, statsadvokat Svein Holden, sier til NTB at han synes retten har kommet til en god og riktig avgjørelse.

– Retten har delt vårt syn både når det gjelder skyldspørsmålet og straffeutmålingen, sier Holden.

Også jentas tidligere stefar står tiltalt i saken. Han ble fredag dømt til fengsel i seks år, også det for seksuelle overgrep og vold. Også han anker dommen.

– Jeg har orientert min klient om resultatet. Han har hele tiden nektet seg skyldig på samtlige tiltaleposter, og anker til lagmannsretten, sier hans forsvarer, advokat Harald Stabell, til NTB.

Hans klient er den biologiske faren til kvinnens to yngste barn, som hun ble dømt for å ha misbrukt mens hun bodde i Alvdal. 49-åringen var ikke tiltalt i Alvdal-saken.

Nedre Romerike tingrett har dømt både moren og den tidligere stefaren til å betale 27-åringen 350.000 kroner hver i oppreisningserstatning. 27-åringen fikk i februar i år 1,9 millioner kroner i erstatning fra Gjerdrum kommune, som vedgår flere feil og å ha sviktet sine oppgaver da den ikke fulgte opp bekymringsmeldinger om jenta. (©NTB)