- Det er en mulighet for at alzheimer er en soppsykdom, eller at soppinfeksjon er en risikofaktor for denne sykdommen. Det gir i så fall nye perspektiver i arbeidet med å finne en effektiv behandling av disse pasientene, konkluderer de spanske forskerne i siste utgave av Scientific Reports.

Forskerne understreker at det er altfor tidlig å konkludere, men mener at mye taler for at en effektiv soppkur kan bidra til å bremse eller kurere Alzheimers sykdom.

De fem spanske forskerne bak studien fant celler eller andre spor etter «flere sopparter» i hjernevev og blodkar hos samtlige elleve avdøde alzheimerspasienter som de undersøkte.

Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens og rammer ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) nesten 50 millioner mennesker verden over.

Hvert eneste år får 7,7 millioner nye pasienter påvist sykdommen, som det ikke fins noen behandling mot.

Andre forskere har tidligere ment at alzheimer kan være en infeksjonssykdom, eller at visse mikrober kan øke risikoen for å utvikle Alzheimers sykdom.

Genetiske rester fra virus og bakterier er tidligere funnet i hjernen til alzheimer-pasienter, og noen forskere har også antydet at sykdommen blir forårsaket eller forsterket av samme virustyper som fører til herpes og lungebetennelse. (©NTB)