*Nettavisen* Nyheter.

Ambulansearbeidere blir påvirket i alvorlige situasjoner: - De tar bilder og filmer oss

HAR IVERKSATT TILTAK: Marius Bjørndalen (t.v.) og andre ambulansearbeidere i Østfold opplever stadig oftere at de blir filmet og tatt bilder av på jobb. Foto: Jochim Waade.

Ny undersøkelse viser et økende tall av ambulansearbeidere som opplever at de blir filmet og tatt bilder av når de er ved ulykkessteder.

09.02.19 20:54

Tillitsvalgt i Fagforbundet, Marius Bjørndalen, jobber ved ambulansetjenesten på Sykehuset i Østfold og kan fortelle Nettavisen at fylkets ambulansearbeidere opplever å bli filmet og tatt bilde av på jobb, i en mye hyppigere grad.

Han forklarer at det er et uromoment som fører til at ambulansearbeidere blir påvirket under alvorlige situasjoner. Det er i størst grad tilskuere som prøver å dokumentere hendelsene, men Bjørndalen forklarer også at det til tider blir tatt bilder av pårørende og pasienten selv.

- Det kom frem i undersøkelsen at ansatte i økende grad opplevde forstyrrelser og ubehag knyttet til at pasienter, pårørende og tilskuere filmer og tar bilder når ambulansepersonellet utfører oppdrag og behandler pasienter, sier Bjørndalen til Nettavisen.

Rundt 160 ambulansearbeidere deltok i den interne undersøkelsen, noe som tilsvarer halvparten av de ansatte ambulansearbeiderne i Østfold. 55 prosent av personellet opplever det som ubehagelig å bli filmet/avlyttet/avbildet. I undersøkelsen svarte 40 prosent at de opplever dette regelmessig i jobbsammenheng.

Pårørende filmer pasienten i ambulansen

Bjørndalen er klar på at flere av videoene og bildene som blir tatt av pårørende på ulykkessteder, eller i ambulansebiler, bryter med personvernet.

- Si at man henter en pasient som har med seg en venn og den vennen begynner å snappe hendelsen (bruke Snapchat). Da utfordrer man jo personvernet og man tenker kanskje ikke over hva man filmer. Mange videoer og bilder kan bryte med taushetsplikt rundt en pasients skade og personvernet, sier den tillitsvalgte ambulansearbeideren.

Bjørndalen forklarer videre at det ofte dannes folkemengder og kødannelser ved ulykkessteder, noe som kan bli forstyrrende for ambulansearbeidere og i verste fall hindre dem i å få gjort jobben sin.

- Vi ser en økning i statistikken, særlig på offentlige steder der det er mange folk og ved ulykkessteder. Man får for eksempel kødannelser på veien ved ulykker, da folk som kjører forbi ofte kjører saktere for å filme ulykken de kjører forbi, forteller Bjørndalen.

Les også: Ny studie avliver fyllesyke-myten alle tror på

Stadig flere opplever vold og trusler

I undersøkelsen ble det også klart at flere ambulansearbeidere opplever episoder der de føler seg truet på jobb.

- Men også inne på sykehuset forekommer dette, spesielt de ansatte innen psykisk helsevern opplever dette. Der er det en markant økning av vold og trusler i arbeidshverdagen, forteller Bjørndalen.

I den intern undersøkelsen viste det seg at 76 prosent av de spurte har blitt utsatt for vold eller trusler de siste tolv månedene. På grunn av de stadig økende tallene har det nå blitt tatt grep ved Sykehuset i Østfold.

- Nå har Sykehuset Østfold, grunnet det økende omfanget av vold og trusler, utviklet et eget kursopplegg for ambulansearbeidere. Her skal man lære å håndtere situasjoner med utagerende og truende pasienter. Som tillitsvalgt er jeg veldig glad for å se at arbeidsgiver tar problemstillingen på alvor og iverksetter tiltak. De første ansatte gjennomfører kursopplegget i disse dager, forteller Bjørndalen, før han fortsetter:

- Det er viktig å understreke at de fleste pasienter oppfører seg på en god måte og at det tross alt fortsatt er unntaksvis at man utsettes for vold eller trusler som ambulansearbeider. Men når vi ser utviklingen både nasjonalt og i sammenlignbare land er det viktig at vi er proaktive og allerede nå løfter problemstillingen og iverksetter tiltak, da vi i Fagforbundet mener at alle ansatte skal kunne føle seg trygge på jobb, avslutter tillitsvalgt Marius Bjørndalen til Nettavisen.

Har du opplevd at personvernet ditt har blitt krenket? Ta kontakt med Nettavisens journalist her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag