En dansk statsborger (37) er pågrepet og siktet for drapene i Kongsberg onsdag kveld. Fem mennesker ble drept og to ble skadet. Det er tidligere kjent at gjerningspersonen brukte enten pil og bue eller armbrøst i angrepet. Nå bekrefter politiet at det også ble anvendt andre typer våpen, uten å gå nærmere inn på hvilke andre type våpen det er snakk om.

Politiet bekrefter torsdag formiddag at de har fått inn bekymringsmeldinger om islamistisk radikalisering senest i 2020, og at den danske statsborgeren kan være en konvertitt til islam.

Politiet har uttalt at det er naturlig å vurdere om hendelsene i Kongsberg var en terrorhandling.

Nettavisen har valgt å navngi den siktede, som i avhør har erkjent de faktiske forholdene. I 2017 publiserte mannen en video der han fremsetter en advarsel og kaller seg budbringer og muslim.

Les også: Forteller om dramatikken: - Det sto en pil i ryggen på ham

- Oppmuntret til å bruke pil og bue

Rita Katz er direktør for SITE Intelligence Group som overvåker og analyserer terroristers nettaktivitet. Hun skriver i en Twitter-melding sent onsdag kveld at både høyreekstremistiske grupper og jihadist-grupper har tidligere oppmuntret til angrep med bue som våpen.

«Motivet er ennå uklart. Både jihadist-terrorister og høyreekstremistiske terrorister har oppmuntret til angrep med bue-våpen (hovedsakelig armbrøst og som oftest av høyreekstremister). Men slike hendelser er veldig sjeldent i den lange listen over angrepsmetoder som de fremmer,» skriver Katz i meldingen.

Les også: Siktet 37-åring er dansk konvertitt - erkjenner de faktiske forholdene

- Aldri sett noe lignende

En av Nordens fremste terroreksperter sier at han aldri har hørt om terrorangrep hvor pil og bue eller armbrøst er blitt anvendt.

- Dette er veldig uvanlig. Jeg har jobbet med terrorisme i 30 år. Vi går kronologisk gjennom alle hendelser som har skjedd alle disse årene, og jeg husker ingen terrorangrep som er blitt gjennomført med pil og bue eller armbrøst. Det er altfor tidlig å si om dette kan være et terrorangrep. Da må man kjenne til gjerningspersonens bakgrunn og motiver til hvorfor det ble utfør på denne måten. Dette kan like gjerne være relatert til psykiatriske problemer, sier terrorforsker ved Det svenske Forsvarsakademi, Magnus Ranstorp, til Nettavisen tidlig torsdag morgen.

- Jeg har heller aldri sett noen oppfordring til å bruke pil og bue i terrorangrep. Valget av pil og bue kan også ha noe å gjøre med at det generelt er vanskelig å skaffe seg skytevåpen i Norge, legger han til.

- For tidlig å konkludere om det er terror

Terrorekspert og forfatter Kjetil Stormark sier det er for tidlig å spekulere på hvorvidt hendelsene i Kongsberg er en terrorhandling.

- Jeg har ikke lyst til å spekulere på hva dette er for noe. Det er opp til politiet å kategorisere handlingen. Dersom dette viser seg å være terror, får det store konsekvenser for sikkerheten og beredskapen i resten av Norge. Foreløpig er det gitt en midlertidig bevæpningsordre for politiet, sier Stormark til Nettavisen tidlig torsdag formiddag.

- Politiet må nå undersøke hva slags tilknytninger personen har, gjennomgå all internett-historikk og sosial omgang vedkommende har hatt, hvem han har pleiet kontakt med og finne ut om han har hatt kontakt med andre personer som kan være tilbøyelig for å utføre tilsvarende handlinger, sier Stormark, som selv bor i Kongsberg.

Stormark sier at det blir Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som overtar ansvaret for etterforskningen dersom hendelsene i Kongsberg blir kategorisert som en terrorhandling.

- Det er sånn at i det øyeblikket det eventuelt blir bekreftet å være terror, vil PST overta etterforskningen og påtalen, sier han.

- Man må finne ut, til dels gjennom forklaringen hans, om det er riktig å kalle dette for terror eller om det er en sinnsforvirret person med grandiose vrangforestillinger om sin rolle i samfunnet.

PST: - Fremstår som terror

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser torsdag ettermiddag at hendelsene fremstår som en terrorhandling.

«Hendelsene i Kongsberg fremstår på nåværende tidspunkt som en terrorhandling, men etterforskningen, som ledes av Sør-Øst politidistrikt, vil avklare nærmere hva hendelsene var motivert av. Trusselnivået i Norge vurderes fremdeles som moderat,» skriver PST i en uttalelse.

«Siktede i saken er kjent for PST fra tidligere, uten at PST kan gi ytterligere detaljer om ham,» opplyser PST.

Australsk terrorplott med pil og bue

I Australia har det vært et tilfelle av et terrorplot hvor det trolig ble planlagt å anvende pil og bue i en terrorhandling. Terrorplottet ble avdekket av australsk antiterrorpoliti i 2014.

Agim Kruezi ble senere dømt til 17 års fengsel i 2018 for planer om å begå et terrorangrep, skriver australske ABC News. Aktor Lincoln Crowley sa den gang at Kruezi hadde planer om å «drepe tilfeldige, uskyldige mennesker på et offentlig sted og omsider lide martyrdøden i angrepet».

Kruezi hadde et stort våpenlager hjemme i Logan i Brisbane, bestående av blant annet avsagde rifler, macheter, pil og bue samt utstyr som bensinkanne og flasker til å lage molotovcocktails. Datamaskinen til Kruezi inneholdt to videoer av ham som skjøt pil og bue mot en isoporblink, samt instruksjoner om hvordan man utfører halshogging.

Kruezi hadde i utgangspunktet planer om å reise til Syria i 2014 for å verve seg som fremmedkriger, men planene gikk i vasken da passet hans ble inndratt av australske myndigheter. Kruezi brukte de oppsparte midlene til å planlegge et terrorangrep på australsk jord.

Nettavisen har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med SITE-direktør Rita Katz onsdag kveld, men har ikke lykkes i å få en kommentar.

Katz kom med følgende oppdatering på Twitter torsdag ettermiddag.

«Personen bak angrepet i Kongsberg er en dansk statsborger som har konvertert til islam og er trolig radikalisert, ifølge politiet. Hvis dette viser seg å være motivet, er dette det første terrorangrepet med pil og bue som jeg kan minnes, til tross for at det tidvis sniker seg inn i oppmuntringer.»

Trusselvurdering i for 2021

PST har i sin åpne trusselvurdering vurdert det som mulig at det vil bli forsøkt å gjennomføre terror i Norge i løpet av 2021.

«Ekstrem islamisme og høyreekstremisme forventes fortsatt å utgjøre de største terrortruslene mot Norge. Det vurderes som mulig at både ekstreme islamister og høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge det kommende året,» skriver PST.

«Trusselen fra ekstreme islamister vurderes som skjerpet. Bakgrunnen for dette er den økte spenningen mellom ytringsfriheten og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam. Enkelte kan inspireres til å planlegge terror,» skriver PST.

Gjeldende trusselnivå for Norge er satt til MODERAT, noe som er nivå 3 på en skala til 5. Det vil si at sannsynligheten for å bli rammet av terrorisme i Norge er liten.