Amerikanske studenter låner i dag mer penger av statlige ordninger enn noensinne tidligere. For første gang passerer vil det totale utestående beløpet overstige én billion, ifølge den amerikanske sentralbanken. Dette beløpet har doblet seg de siste fem årene, og studenter låner dobbelt så mye i dag, enn de gjorde for et tiår siden, justert for inflasjon.

I kjølvannet har amerikanske husholdninger redusert både boliglån og bruk av kredittkort, men amerikanere har i dag totalt sett mer studielån enn kredittkortgjeld.

Låntakere risikerer lite ved å tilby vanslige mennesker slike lån, i motsetning til boliglånene som bidro til å skape boligboblen som sprakk, og utløste finanskrisen i 2008. Kongressen har gitt disse kreditorene, de statlige inkludert, mye større muligheter til å kreve inn utestående beløp. Amerikanske studielån kan for eksempel følge deg hele livet, mens vanlige bolig- eller kredittkortgjeld kan ettergis ved konkurs.

Dermed risikerer mange studenter å leve liv som gjeldsslaver dersom man ikke får jobb, eller dersom man opplever renteøkninger, ifølge usatoday.