Norge nevnes flere steder i Amnesty Internationals årsrapport 2016 -17 , hvor de fleste punktene er negative.

Ikke alle de 40 innstrammingsforslagene i Utlendingsloven regjeringen foreslo ble vedtatt i Stortinget. Men endringene som ble vedtatt representerer ifølge Amnesty en tydelig tilbakegang i Norges tilnærming til internasjonal beskyttelse.

Les: Amnesty: Trump-retorikk gjør verden farligere

Den nye Utlendingsloven krever for eksempel bevis på 12 måneders økonomisk selvforsørgelse før innvilgelse av permanent oppholdstillatelse kan gis og flyktninger kan avvises ved Norges grenser i spesielle tilfeller ved større ankomster.

Rapporten viser også til behandling av barn, der opp til 84 barn i familier med avslag på asylsøknad ble anholdt på Trandum i påvente av retur.

Les: Amnesty: Tusenvis hengt i syrisk fengsel

Amnesty nevner også regjeringens instruks om å returnere asylsøkere til Afghanistan, som igjen førte til at 40 unge afghanere, flere antatt å være under 18 år, ble sendt tilbake til hjemlandet.

Organisasjonen kritiserer også Norge for at voldtekt og vold mot kvinner fortsatt er et stort problem, at politiets etterforskning i slike saker ofte ikke er grundig nok og at domfellelse i flere saker preges av fordommer knyttet til kjønn og seksualitet.

På den positive siden nevnes fjorårets ny lov som sikrer transpersoner over 16 år rett til selvbestemt juridisk kjønn.