Et drøyt år etter at koronaviruset ble påvist i Wuhan i Kina, har mer enn 2,3 millioner mennesker dødd av covid-19 på verdensbasis. Over hundre millioner mennesker er påvist smittet.

Forskere i hele verden har kastet seg rundt i rekordfart for å forske på viruset og utvikle vaksiner. Men fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål.

Ettersom covid-19 er en relativ ny sykdom, er det fortsatt begrenset med kunnskap om hvilke senvirkninger sykdommen forårsaker. En ny studie antyder at en svært høy andel smittede opplever en eller annen form for senvirkninger.

Les også: Korona-senskader hos barn uroer helsetopp: - Vi trenger mer forskning

Forskere fra amerikanske, svenske og meksikanske universiteter, deriblant Harvard og Karolinska Institute, har utført en systematisk gjennomgang av publiserte studier om senvirkninger av covid-19.

Studien «More than 50 Long-term effects of COVID-19: asystematic review and meta-analysis» er en såkalt metaanalyse hvor forskerne har sammenlignet resultater fra flere kliniske undersøkelser og studier. Studien er ennå ikke fagfellevurdert, men er tilgjengelig på medRxiv - et nettsted som distribuerer upubliserte studier.

Forskerne, som har saumfart tilgjengelige forskningen på feltet, tok til slutt utgangspunkt i 15 fagfellevurderte studier med til sammen 47.000 pasientobservasjoner.

55 senvirkninger

Forskerne har påvist og gjennomgått 55 senvirkninger av covid-19, og estimert at 80 prosent av pasientene hadde én eller flere senvirkninger 15 dager eller mer etter påvist smitte. Pasientene i de ulike studiene ble observert i alt fra 14 til 110 dager etter påvist smitte.

«Det er estimert at 80 prosent av pasientene som var smittet med sars-cov-2, utviklet én eller flere langvarige symptomer. De fem vanligste symptomene var utmattelse (58 prosent), hodepine (44 prosent), oppmerksomhetsvansker (27 prosent), hårtap (25 prosent) og tung pust/åndenød (24 prosent),» lyder studien.

Forskerne skriver at utmattelse «var påvist selv hundre dager etter det første symptomet på akutt covid-19».

Ifølge studien er det ennå ukjent i hvilken grad kjønn, alder, etnisitet, underliggende sykdommer, smittemengde (hvor mye virus en får i seg) eller sykdomsforløp eventuelt påvirker risikoen for å få senvirkninger.

Andre senvirkninger

Studien trekker fram hele 55 senvirkninger som knyttes til covid-19. Her er et utvalg som er hentet fra studien:

Nedsatt luktesans (21 prosent), hukommelsestap (16 prosent), angst (13 prosent), depresjon (12 prosent), feber (11 prosent), brystsmerter/ubehag (16 prosent), søvnapné (8 prosent), søvnproblemer (11 prosent), svimmelhet (3 prosent), slag (3 prosent), leddsmerter (19 prosent), problemer med fordøyelsen (12 prosent), hoste (19 prosent), svekket smakssanser (23 prosent), vekttap (12 prosent), hørseltap/tinnitus (15 prosent) og kvalme (16 prosent).

Les også: Dette er korona-tiltakene som gjelder fremover

Etterlyser mer forskning

Studien konkluderer med at det trengs langt mer forskning på området.

«Rehabiliteringen for Covid-19 bør være bedre utviklet og innebære mer enn bare å sjekke om pasienten er utskrevet fra sykehus eller testet negativ for sars-cov-2 eller positiv for antistoffer,» skriver forskerne.

- Det er et presserende behov for forebyggende tiltak, rehabilitering og kliniske strategier for å håndtere disse utbredte langtidsvirkningene av covid-19, sier Sonia Villapol, som er en forskerne bak studien, til den amerikanske medisinske nyhetstjenesten MedPage Today.

Les også: - Nesten 100 barn i Storbritannia rammes ukentlig med sjelden senreaksjon etter koronasmitte

Symptomer etter seks måneder

En mye sitert studie til det amerikanske smitteverninstituttet CDC fra i fjor sommer, viste at 35 prosent av covid-19-pasientene (milde sykdomstilfeller uten sykehusinnleggelse) var fortsatt ikke helt friske to til tre uker etter å ha avlagt positiv koronatest.

En annen studie som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet i januar, observerte 1700 pasienter i Wuhan i Kina som har vært innlagt på sykehus med covid-19.

Studien viste at 76 prosent av pasientene slet med minst én senvirkning seks måneder etter påvist smitte.

«Utmattelse eller muskelsvakhet (63 prosent) og søvnproblemer (26 prosent) var de vanligste symptomene. Det ble meldt om angst og depresjon blant 23 prosent av pasientene,» lyder studien i The Lancet.

Les også: WHO: Ekstremt usannsynlig at koronaviruset kom fra et laboratorium

FHI: - Lite kunnskap

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver på sine temasider for korona at det er svært begrenset kunnskap om senvirkninger etter gjennomgått covid-19.

«For de fleste er covid-19 en mild og forbigående sykdom. Det rapporteres midlertidig også om at personer som ellers har hatt et mildt sykdomsforløp kan slite med langvarige symptomer, blant annet utmattelse, hodepine og tung pust (28). Hyppigheten og varigheten av disse symptomene er ukjent (29),» skriver FHI.

«Fra før vet man at personer som blir behandlet for alvorlig lungesvikt på intensivavdeling for andre sykdommer, kan slite med langvarig funksjonsnedsettelse etter utskrivelse fra sykehuset, for eksempel nedsatt kognitiv funksjon og redusert lungefunksjon. Ettersom lungesvikt og langvarig intensivbehandling forekommer ved alvorlige forløp av covid-19 vil man kunne forvente lignende følgetilstander hos disse,» ifølge FHI.