Gå til sidens hovedinnhold

Anbefaler tre politihelikoptre på Østlandet

I en ny rapport utarbeidet for Politidirektoratet anbefales det at politiet skaffer tre nye politihelikoptre. Disse skal brukes i Oslo og på det sentrale Østlandet.

Helikoptrene skal ha bedre transportkapasitet enn dagens helikoptre. De to helikoptrene politiet i Oslo har i dag har ingen reell transportkapasitet.

Det kommer fram i en utredning som ble levert til Politidirektoratet mandag. Rapporten er skrevet av konsulentselskapet Metier på oppdrag fra politiet. Bakgrunnen for utredningen er anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen som etterlyste en robust politihelikoptertjeneste i Oslo.

- Konklusjonene i rapporten er av stor betydning. Den tydeliggjør begrensningene i kapasitet som vi har med dagens helikoptertjeneste, samtidig som den gir oss klare anbefalinger for hvordan vi skal få en robust tjeneste på det sentrale østlandsområdet, sier avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet, Kaare Songstad.

Hovedformålet til helikoptertjenesten er å bedrive søk, observasjon og overvåking fra luften. I tillegg er det ønskelig at helikoptrene også kan kunne benyttes til å transportere innsatspersonell.

Andre hensyn er at helikoptrene må ha god rekkevidde og fart, samtidig som de må ha lavest mulig støy av hensyn til at de opererer i tettbygde strøk. (NTB)

Reklame

Kurs i dag: Disse boblene og vinene passer perfekt til 17. mai