Andhøy dømt til 45.000 kroner i bot

Jarle Andhøy i Hålogaland lagmannsrett med forsvarer Brynjar Østgård.

Jarle Andhøy i Hålogaland lagmannsrett med forsvarer Brynjar Østgård. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk (NTB scanpix)

Forsvarer: - Vi anker trolig igjen.

13.11.14 17:30

Hålogaland lagmannsrett ga ikke eventyrer Jarle Andhøy medhold i sin anke etter at han ble dømt til 45.000 kroner i bot for en leteaksjon etter savnede, skriver Nordlys.

Leteaksjon

Det var i 2012 Andøy Andhøy ble anmeldt av Norsk Polarinstitutt etter en leteaksjon etter «Berserk». Seilbåten og og mannskapet på tre forsvant i Sørishaveti februar 2011. Kaptein Jarle Andhøy og Samuel Massie (18) hadde gått i land da båten ble meldt savnet. Nordmennene Robert Skaanes (34) fra Trondheim og Tom Gisle Bellika (36) fra Oslo, samt sørafrikaneren Leonard J. Banks (32) ble aldri funnet.

Året etter reiste Andhøy til New Zealand og kjøpte en ny båt, før han reiste tilbake til Antarktis for å finne forklaringen på forliset og hedre sine døde venner.

Norsk polarinstitutt anmeldte da Andhøy som ekspedsjonsleder for brudd på miljøvernforskriften for Antarktis. Der kreves tillatelse og forsikring eller garanti som dekker utgifter ved søk- og redningsaksjoner, noe Andhøy manglet.

- Anker trolig

I Nord-Troms tingrett ble Andhøy dømt til å betale 45.000 kroner, eller et fengselsopphold på 50 dager. Andhøy anket saken.

Andhøy og forsvarer Brynjar Østgård hevdet ekspedisjonen ikke falt inn under forskriften. De mener ekspedisjonen var en seilas i internasjonalt farvann, og i tråd med Havrettstraktaten som sikrer fri ferdsel.

Hålogaland Lagmannsrett har nå avsagt dom. De opprettholder dommen på alle punkter. Andhøy dømmes for tre overtredelser av Antarktistraktaten. Lagmannsretten mener eneste formidlende omstendighet er at det er gått lang tid siden overtredelsen. De dømmer Andhøy til 45.000 kroner i bot og saksomkostninger, og opprettholder dermed dommen fra tingretten.

- Vi hadde et berettiget håp om å nå frem. Men vi skjønte det ikke var plain sailing, sier forsvarer Brynjar Østgård.

Han sier de trolig vil anke saken.

Årsaken er at han mener Lagmannsretten har avsagt dom uten å egentlig ha grunnlag for å avgjøre når grensen går mellom seilas i åpent hav og aktivitet i Antarktis.

- Uklar grense

Lagmannsretten mener det er bevist at ekspedisjonen har ankret opp og ligget i ro, og derfor faller inn under Antarktistraktatens lovgivning om aktivitet i området. Østgård mener grensen mellom seilas og aktivitet i Antarktis ikke er så enkel å se.

- Lagmannsretten sier at visse handliger oppi fjæresteinene skal bedømmes annerledes. Det er etter min mening vanskelig å forankre juridisk. Bare denne uklarheten er etter min mening et argument for frifinnelse.

I dommen fremgår det at Lagmannsretten anerkjenner Andhøys argumenter om fri ferdsel til havs, men det fremtår av dommen at Norge har personjuridistiksjon over Andøy som overprøver dette.

- Det er riktig. Men vi mener loven er begrenset til Norges folkerettslige forpliktelser. Når folkeretten ikke går så langt i reguleringene, skal det heller ikke gjøres til norsk rett, sier Østgård.

Han argumenterte også i retten med at det var svært spesielle omstendigheter rundt ekspedisjonen, og mente den derfor falt utenfor forskriftens begrep "aktivitet".

- Det registrerer jeg at retten overhodet ikke har tatt hensyn til.

Les flere saker i Nordlys

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.