– Vi har ikke mottatt noen anke enda, men det er sannsynlig at vi får en anke i slutten av januar, sa hans andre forsvarer Bernt Heiberg innledningsvis på pressekonferanse fra Elden Advokatfirma, torsdag ettermiddag.

Han nevnte også at Elden skulle ha vært til stede i Oslo, men at mye snø på Vestlandet gjorde det umulig for kjendisadvokaten å komme seg tilbake fra Haugesund tidsnok.

Tar anken til etterretning

Yakunin tok også til orde og snakket om avgjørelsen.

– Jeg er ikke ute av skogen ennå. Det ser ut som at påtalemyndigheten vil anke, og da er jeg tilbake i Tromsø i januar. Men jeg er svært takknemlig overfor disse profesjonelle som fikk meg frifunnet, var noe av det russeren sa i en kort uttalelse.

Påtalemyndigheten var raskt ute onsdag ettermiddag og sa at dommen vil bli anket, noe som Yakunin forholder seg til.

– Nå skal jeg nyte jul og nyttår i London, så er jeg forberedt på det som kommer, sa 47-åringen.

Statsadvokat Kristin Røhne sa følgende etter frikjennelsen.

– Vi kommer til å anke saken. Vi er nødt til å få en avklaring fordi tingretten har ment noe annet enn det Høyesterett mente i sin kjennelse, og noe annet enn det Hålogaland lagmannsrett har ment, sa hun til VG.

Les også

Andrej Jakunin er en høyst uvanlig mann

Seiltur på Svalbard

Yakunin hadde innrømmet droneflyging under en seiltur i sommer på Svalbard. Påtalemyndigheten mente at det er forbudt for russiske statsborgere å fly droner i Norge på grunn av sanksjonsloven og tok ut tiltale mot ham. Men påtalemyndigheten nådde ikke frem med tiltalen, siden Nord-Troms og Senja tingrett bestemte seg for å frifinne 47-åringen onsdag ettermiddag.

– Dette er sunn fornuft og i samsvar med EU-rettens sanksjonsregler. De andre dommene må oppheves da de bygger på uriktig lovforståelse. Det er ikke straffbart verken for briter eller russere å fly fritidsdroner i Norge. EU-retten er klar og nekter ikke slike flyginger, sa Elden til NTB.