Mens han lå i sin egen seng ble Andye Mekasha Hassen (22) utsatt for det Nedre Romerike tingrett omtaler som en «grov forsettlig voldshandling, med gjentatte slag med knyttet hånd og spark mot hodet», skriver Romerikes Blad.

Mekasha Hassen døde senere samme dag av hjernehinneblødning. Tingretten slår i dommen fast at blødningen skyldtes volden.

Nå er en 21 år gamle Oslo-mannen i Nedre Romerike tingrett dømt til sju år og seks måneders fengsel for legemsbeskadigelse med døden som følge, under særdeles skjerpende omstendigheter.

21-åringen er også dømt til å betale til sammen 375.002 kroner i erstatning og oppreisning til offerets mor og ufødte barn.

«Jeg skal faen i meg ta Andye»
Det var natt til 16. oktober Andye Mekasha Hassen ble angrepet i sin egen bolig av den 21 år gamle mannen. 21-åringen forsøkte først å få Andye ut av leiligheten og ropte først på ham fra utsiden.

Huseier i annen etasje gikk ifølge dommen ut og forsøkte å roe ned 21-åringen. Personen spurte hva han drev med. Da svarte domfelte: «Jeg skal faen i meg ta Andye».

Etter dette knuste 21-åringen stuevinduet og tok seg inn i leiligheten der han både slo og sparket 22-åringen i hodet. Ifølge dommen oppholdt ikke domfelte seg mer enn om lag ett minutt i leiligheten. I retten forklarte han at gikk fra stedet i troen om at han kun hadde gitt offeret «en blåveis eller to».

22-åringen ble fraktet til Oslo universitetssykehus avdeling Ullevål med luftambulanse. Senere samme dag ble han erklært død av legene ved sykehuset.

Les også: Andye døde trolig av hjerneblødning.

Anker trolig dommen
21-åringens forsvarer, Catharina Cecilie Gjesti, sier til rb.no at hun ennå ikke har fått prate ordentlig med sin klient etter at dommen falt rett før helga.

- Men vi vil trolig anke dommen. Han erkjenner ikke straffskyld for selve dødsfølgen. I tillegg så vil vi anke på straffeutmålingen, som vi mener er for streng, sier Gjesti til RB.

21-åringen erkjenner de faktiske forholdene i saken og under rettssaken erklærte han seg delvis skyldig etter tiltalen han er dømt etter.

Påtalemyndigheten, ved aktor og statsadvokat Jens Olav Sæther, ba opprinnelig om åtte års fengsel for 21-åringen, som før rettssaken startet var siktet for forsettlig drap.

Fortsatte å feste
Bare seks måneder før 21-åringen i sjalusi brøt seg inn hos Andye Mekasha Hassen i Aurskog og slo ham flere ganger i ansiktet, ble han dømt for sjalusivold mot en annen bekjent.

21-åringen forklarte i Nedre Romerike tingrett at han var full og rasende da han syklet til åstedet etter å ha blitt fortalt at offeret skal ha «klådd» på kjæresten hans.

Retten skriver i dommen at «handlingen i denne sak er uprovosert. Det har fremkommet at fornærmede skulle ha sagt og gjort flere ting som tiltalte ikke likte. Blant annet skulle han ha fortalt mor til tiltaltes kjæreste at tiltalte brukte hasj. Dette har ingen betydning for straffutmålingen».

Retten skriver videre at 21-åringen etter voldshandlingen «dro rett tilbake til den festen han var på, tok seg en øl, gikk en tur, hvoretter han fortsatte festen, også etter at de registrerte at legehelikopter kom til stedet og tiltalte skjønte at det hadde sammenheng med hans voldshandling.».

Gravlagt i Etiopia
Andye Mekasha Hassen ble fraktet fra Norge til hans hjemland Etiopia, der han ble gravlagt. Etter dødsfallet var nærmiljøet i Aurskog i sjokk. Nær 200 sørgende fra familie og vennekrets var til stede i minnestunden i Aurskog kirke noen få dager etter dødsfallet. Etiopieren døde bare noen dager før han fylte 23.

- Dette er en kollektiv sjokkopplevelse. Hendelsen berører de som var nært knyttet til Andye, men også fellesskapet, sa vikarierende sogneprest Gaut Sveinall i sin minnetale.

Kjæresten og mor til hans kommende barn var også i kirka. Noen gråt, og de fleste tente lys og skrev i kondolanseprotokollen som var lagt ut i kirken.

- Noen ganger er det godt å komme sammen og dele på sorgen. Andye hadde noe spesielt å leve for. Han skulle bli far i mars og hans store drøm var å etablere seg som en familie og senere reise til Etiopia og gifte seg der, leste presten fra minneordet familie og venner hadde skrevet.

Les flere saker fra Romerikes Blad her.