Oslo kommune trues med daglige millionbøter dersom bystyret ikke vedtar planene for en reservevannforsyning innen 20. november.

Dermed går det mot en hastebehandling av den omstridte saken. Som Nettavisen skrev i forrige uke, fortviler naboene på Makrellbekken på Oslos vestkant, som mener planene vil gjøre boligene deres ubeboelige. De vil nemlig få et masseuttak midt i boligfeltet.

Byrådet har nå sendt Vann- og avløpsetatens planer til bystyret, som skal behandle saken i sitt møte 13. november. Men flere av partiene reagerer nå sterkt på planene.

- Det er noe arrogant over å bare dundre dette gjennom uten å ta hensyn til mange av de velbegrunnede innspillene som har kommet fra naboer og lokalbefolkningen, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin, til Nettavisen.

- Trodde MDG var opptatt av det

Sundelin reagerer på at byrådet ikke er villig til å se på andre alternativer.

- Jeg er overrasket og skuffet over at man for å løse noe viktig så tar man bare friområder uten å se om det finnes alternativer som kan verne disse områdene. De tar minste motstands vei for å løse dette prosjektet, sier han.

Han viser til at fagfolk har slått fast at det finnes andre alternativer, som han mener vil skjerme naboene og nærområdet på en bedre måte.

- Vi mener at man skal ta ut steinmassene direkte nede ved Ring 3, og flytte det planlagte administrasjonsbygget fra Husebyskogen til Statnett-tomta for å skåne friområder og for å skåne natur, sier Sundelin, og påpeker:

- Det er jo ikke slik at det stadig kommer nye friområder i Oslo, så vi må ta vare på de vi har. Det trodde jeg MDG var opptatt av, sier han.

- Men slaget er vel tapt?

- Både MDG, Arbeiderpartiet og SV lokalt er opptatt av å unngå dette, så vi får se hvordan de lokale politikerne kan hjelpe til for å påvirke rådhuset, sier Sundelin.

Venstre: - Store belastninger

Også Venstre går hardt ut mot planene som byrådet ber om støtte til.

- Det byrådet har lagt fram innebærer alt for store belastninger for nærmiljøet og tap av grøntarealer både midlertidig og varig. Vi mener byrådet har gjort en for dårlig jobb med å finne alternativer som ikke har de negative konsekvensene, sier bystyrepolitiker Haakon Riekeles (V) til Nettavisen.

- Vil unngå bøter

Riekeles sier det gir inntrykk å se hvor fortvilte de berørte naboene er.

- Det er under enhver kritikk at de skal utsettes for så mye støy, så det å forbedre situasjonen i Makrellbekken er det vi jobber mest med, sier han.

Venstre vil blant annet kreve at det planlagte masseuttaket midt i nabolagt på Makrellbekken flyttes nærmere Ring 3, der færre berøres. I tillegg vil de som Høyre flytte vannrenseanlegget til Statnett-toma på Montebello.

- Men dette er store endringer, har dere noen sjanse til å rekke det?

- Ja, jeg tror det er mulig. Det vil kreve at Vann- og avløpsetaten og byrådet viser en større vilje til å se grundig på flere alternativer. Men vi håper at vi kan få et vedtak på det som sørger for at de må det, sier Riekeles.

Han er likevel tydelig på at de ikke ønsker å utsette den betente saken.

- Vi ønsker å få på plass et vedtak som sikrer fremdrift og at man unngår dagbøter fra Mattilsynet. Dette er også nødvendig for sikkerheten til vannleveransen, sier han.

- Hvordan skal dere få de andre partiene med på dette?

- Jeg tror alle partiene er enige i at løsningene har store negative sider. Så vi tror at hvis vi klarer å jobbe fram et godt alternativ, så har vi mulighet til å få flertall for det, sier han.

Mandag ettermiddag skal saken behandles av byutviklingskomiteen i Oslo, før saken altså går videre til endelig avgjørelse i bystyret onsdag.

FNB: - Byrådet har trenert

Bjørn Revil i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), er også kritiske til flere av planene i prosjektet.

Han sier de likevel vil stemme for planene som nå foreligger.

- Vi vil ikke stemme for en utsettelse og vi vil ikke påføre kommunen millionbøter, sier Revil til Nettavisen.

FNB-politikeren er svært så kritisk til byrådets håndtering av saken.

- Mitt inntrykk er at byrådet har trenert saken i flere år. Så kommer trusselen om dagbøter, og da oppstår det nærmest panikk og man fremmer et forslag om forsyning fra Holsfjorden i Tyrifjorden som virker veldig dyrt og hvor konsekvensene for mange mennesker ikke er tilstrekkelig utredet, sier han.

Han viser til at Oslo allerede har reservevannforsyning fra Elvåga via Skullerud rensestasjon, og mener det og flere andre alternativet burde vært vurdert.

- Og Elvåga er en sjø på omtrent halvannen kvadratkilometer, og dermed burde det kunne gi tilstrekkelig med vann. Dette burde vært utredet skikkelig. I tillegg har Oslo reservevannforsyning fra Breisjøen og Alnsjøen i Lillomarka. Hva er galt med den? spør Revil, og legger til:

- Kunne den vært oppgradert og det ville i så fall både økonomisk og miljømessig trolig vært gunstigere. Kunne kanskje Sørkedalsvassdraget blitt benyttet?

Revil sier at også de er mot at administrasjonsbygg skal bygges i Husebyskogen, og mener at bygget heller bør ligge på Statnett-tomta.

- Mange mennesker rammes på ulike måter som følge av byggearbeidene med denne tunnelen. Er konsekvensene for dem egentlig tenkt på? undres han.

- 40.000-50.000 lastebiler

Planene er utarbeidet av Vann- og avløpsetaten, og innebærer at reservevannet skal hentes fra Holsfjorden i Buskerud, via en 19 kilometer lang råvannstunnel til Huseby.

Selve vannbehandlingsanlegget skal ligge i Husebyskogen, og under byggingen skal steinmasser hentes ut fra tre tunneler, på Makrellbekken, Huseby og Sollerudstranda.

- Vi har barn som skal prøve å sove i denne anleggstøyen. Det er i realiteten en fullstendig fortvilt situasjon, sa Anderssen til Nettavisen i forrige uke, og anslo at 40.000-50.000 lastebiler vil dundre forbi familiens hus de neste årene.

Se video: Naboene raser mot byrådets planer:

I dag får Oslos innbyggere drikkevann fra Oset- og Skullerud vannrenseanlegg. Oset utgjør cirka 90 prosent av den totale vannleveransen til Oslo, der råvannet hentes fra Maridalsvannet. Skullerud utgjør de resterende ti prosentene av vannleveransen, med råvann fra Elvåga.

Reservevannløsningen skal etter planen stå ferdig i 2028.

Nettavisen har vært i kontakt med byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel for å få en kommentar til saken fra miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).