*Nettavisen* Nyheter.

Anken fra journalist i innsidehandel-sak avvist

Oslo (NTB): Høyesterett har avvist ankene fra en tidligere journalist i Nettavisen og faren hans i en sak om innsidehandel. Dermed kan deler av saken på nytt komme opp for retten.

26.04.12 18:11

Saken dreier seg om handel med aksjer i Det norske oljeselskap (DNO) og riggselskapet Sinvest i 2006. Journalisten visste ifølge tiltalen at avisa kom til å publisere en artikkel med nyheter som var negative for DNO da han solgte sine aksjer, og han brakte samtidig informasjonen til faren sin og en megler, som også solgte aksjer.

Journalisten ble i Oslo tingrett dømt til fire måneders fengsel for overtredelse av verdipapirhandelloven, men frifunnet på flere av tiltalepostene. Faren ble frifunnet i saken. Påtalemyndigheten anket dommene, og i Borgarting lagmannsrett ble frifinnelsene opphevet.

Høyesterett tok torsdag stilling til om forbudet mot innsidehandel inntrer når man har forhåndskunnskap man kan tjene penger på å misbruke, eller om man i tillegg må kunne fastslå at hendelsen er egnet til å utløse en kursendring over et visst nivå. Retten slår fast at det er nok at investoren sannsynligvis vil bruke opplysningene dersom vedkommende ser at de sannsynligvis vil gi gevinst.

Avgjørelsen betyr at den delen av saken som handler om DNO-handelen, på ny kan behandles i tingretten. Førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim opplyser imidlertid til DN.no at påtalemyndigheten ikke har tatt stilling til dette ennå. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.