Gå til sidens hovedinnhold

Anker ikke dommen etter Holmlia-dødsfallet

22-åringen som er dømt i forbindelse med dødsfallet til Mohammed Altai (16) fra Holmlia, anker ikke.

Den 22 år gamle mannen ble dømt til ett års fengsel for grov kroppskrenkelse og for å ikke ha hjulpet Altai når han var i en hjelpeløs tilstand. Dommen er i samsvar med påstanden fra aktor under hovedforhandling.

Oslo tingrett har imidlertid ikke dømt ham til å betale erstatning til Altais familie. Årsaken er at domstolen mener han ikke kan lastes for 16-åringens død.

- For tiltalte var det viktig at retten, ved ikke å tilkjenne erstatning, konstaterte at det overhodet ikke var noen sammenheng mellom hans handlemåte og at fornærmede døde. Det gjorde det lettere å ikke anke dommen, sier forsvarer Øyvind Bratlien til Nettavisen.

Bistandsadvokat Erlend Liaklev Andersen sier at familien er skuffet over dommen og ikke overrasket over at 22-åringen ikke anker.

- Familien synes at han totalt sett at slipper billig unna, sier Andersen til Nettavisen.

Æresvold-debatt

Mohammed Altai døde etter å ha blitt banket opp av 22-åringen på Holmlia 12. juni 2017. Årsaken til overfallet var at Altai hadde et forhold til 22-åringens søster, som broren ikke likte. Altai ble bevisstløs under overfallet og domfelte nektet først de tilstedeværende ungdommene å ringe ambulanse. Altai fikk hjerteproblemer og døde som følge av det.

Tragedien på Holmlia har ført til en debatt om æresrelatert vold. Stortingsrepresentant Jan Bøhler mener at vi bør endre straffeloven slik at det blir straffeskjerpende når motivet for vold er æresrelatert.

Les også kommentar fra Bøhler: De la ikke skjul på æreskultur

Oslo tingrett skriver i dommen at aktor ikke fremhevet æreskultur og negativ sosial kontroll som et spesielt skjerpende moment, men legger vekt på at domfeltes forklaring om forholdet mellom søsteren og Altai, fremstår som et helt uforståelig motiv:

«Retten er enig i at kritikkverdig kontroll fra familie og omgangskrets av jenters og gutters naturlige livsutfoldelse, vennskapsforhold og kjærlighetsliv ikke bør tolereres. Som det fremgår ovenfor under bedømmelsen av om volden skal anses som grov, har retten der sett hen til at kroppskrenkelsen er begått uprovosert og uten snev av forståelig motiv».

Tingretten om dødsfallet

Tingretten har dømt 22-åringen for grov kroppskrenkelse, og for å ha forhindret at Altai fikk legehjelp. Retten mener at ambulansen kunne ha vært på stedet cirka 10 minutter tidligere hvis domfelte ikke hadde forhindret tilstedeværende fra å ringe etter ambulanse. Retten mener at domfelte ikke er å laste for at Altai fikk hjerteproblemer, eller at resultatet hadde blitt annerledes hvis ambulansen hadde blitt ringt omgående.

Tingretten skriver: «Imidlertid er det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at saken ville ha fått et annet, eller mindre katastrofalt, utfall selv om det legges til grunn at ambulanse ville ha kommet rundt ti minutter tidligere. Etter ovennevnte bevisførsel hefter det fortsatt så mye tvil rundt årsaken til ventrikkelflimmeret, skadeutviklingen og når ambulanse tidligst ville vært på stedet, at retten vanskelig kan legge til grunn at unnlatelsen har vært så vesentlig i dødsårsaken at det er riktig å knytte ansvar til den».

Bistandsadvokat Andersen er uenig i at 22-åringen ikke kan holdes ansvarlig for Altais død. Familien hadde krevd 300.000 i erstatning og synes også at aktoratets påstand på 1 års fengsel var for mild.

- Mine klienter er uenig i den vurderingen, og mener det var grunnlag for en oppreisningerstatning. De synes at han totalt sett slipper billig unna.

- Familien synes det var en mild dom, så de er ikke overrasket over at han ikke anker. Det var ikke uventet, men de er skuffet over resultatet, sier bistandsadvokaten.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto