Gå til sidens hovedinnhold

Anker Lommemannen-dommen

Erik Andersen anker dommen på ni år.

- Jeg kan bekrefte at Andersen i dag har bestemt seg for å anke deler av dommen. Han anker over de alvorligste forholdene han ble dømt for og straffeutmålingen, sier Andersens forsvarer, advokat Gunhild Lærum til TV 2.

Erik Andersen ble for to uker siden dømt til ni års forvaring i Follo tingrett, med en minstetid på seks år.

Han ble dømt for overgrep mot 66 unge gutter, og ble blant annet funnet skyldig i voldtekt av en sju år gammel gutt i Hordaland.

2,5 mill. i erstatning
Andersen ble også dømt til å betale erstatning til de fornærmede guttene, fra 20.000 til 125.000 kroner til hver.

Totalt må han betale 2,5 millioner kroner til ofrene. Dette er imidlertid langt mindre enn kravet, som var på til sammen 7,5 millioner kroner.

I tillegg må han betale saksomkostningene på en halv million kroner.

Les hele domsslutnigen her!

- Antallet skjerpende
I dommen påpekes det at tiltalte domfelles for handlinger mot i alt 66 ulike fornærmede over en periode på ca. sju år.

«Antallet fornærmede er uvanlig høyt, og er i seg selv et klart skjerpende moment», står det i dommen, som totalt er på hele 248 sider.

Retten mener antallet i seg selv er et «meget tungtveiende moment» ved straffeutmålingen. De mener det også er skjerpende at de fornærmede var unge gutter, stort sett innenfor aldersgruppen 7-10 år.

«Disse ble valgt fordi tiltalte mente den aldersgruppen var tillitsfull. Slik retten ser det, betyr dette at tiltalte nettopp valgte disse guttene fordi han da hadde størst sjanse for å lykkes med sitt ønske om seksuell omgang», skriver retten i dommen.