Gå til sidens hovedinnhold

Anker moms på e-aviser til Høyesterett

Staten anker momssak mot Polaris Media til Høyesterett.

OSLO (NTB): Skatt Midt-Norge kjører den prinsipielle rettssaken om moms på e-aviser mot Polaris Media og Adresseavisen videre, og anker dommen fra Borgarting lagmannsrett til Høyesterett.

Partene er ifølge dommen enige om at den er prinsipielt viktig å få prøvet saken i rettssystemet. Hovedspørsmålet er: Hvordan skal man fastsette grunnlaget for beregning av merverdiavgift på omsetningen av Adresseavisens e-avis i tilknytning til papiravisabonnement? Polaris Media mener at den avtalte prisen for e-avisen må legges til grunn. Skatt Midt-Norge mener at den avtalte prisen for e-avisen innebærer en rabatt og dermed ikke er reell, og at denne rabatten må fordeles forholdsmessig mellom papirutgaven og e-utgaven før avgiftsgrunnlaget fastsettes.

Både tingretten og lagmannsretten mente at beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften må være det som faktisk er avtalt mellom avisen og abonnentene.

- For oss i mediene er dette en viktig sak. Vi jobber intenst med transformasjonen mellom papir og ulike nettutgaver. Det siste vi trenger er skattemyndigheter som insisterer på et skatteregime som gjør det vanskeligere for oss, sier leder i Norsk Redaktørforening Harald Stanghelle til NTB. (©NTB)

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene