Det vakte internasjonal oppsikt da staten i fjor ble dømt for å ha utsatt Breivik for umenneskelige og nedverdigende soningsforhold.

Staten ble samtidig frikjent for å ha krenket Breviks rett til privatliv ved for streng brev- og besøkskontroll.

Bakgrunn: Staten dømt for brudd på menneskerettigheter mot Breivik

Les også: Strides om Breiviks sårbarhet

Tirsdag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Som i fjor er gymsalen i Skien fengsel omgjort til en provisorisk rettssal i forbindelse med saken.

Lagdommer Øystein Hermansen, lagdommer Jørgen Brunsvig og konstituert lagmann Kjersti Bruun Nygaard er oppnevnt som dommere i saken.

Les også: Kriminalomsorgen under lupen i Breivik-saken

Befaringer

Rettssaken startet formelt mandag med en lukket befaring på Ila fengsel- og forvaringsanstalt i Bærum, hvor Breivik satt fengslet de første årene etter at han ble pågrepet på Utøya 22. juli 2011.

Tirsdag starter rettsdagen med en tilsvarende befaring i høysikkerhetsavdelingen i Skien fengsel, hvor Breivik har sittet siden høsten 2013.

Les også: Staten sterkt kritisk til tingrettens Breivik-dom

Totalt har Breivik sittet fem og et halvt år i fengsel siden han ble pågrepet etter terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet i 2011. Breivik drepte 77 mennesker under de to angrepene.

Høyreekstrem hilsen

Det er satt av seks dager til rettssaken. Hele tirsdag ettermiddagen er satt av til statens innledningsforedrag ved regjeringsadvokat Frederik Sejersted.

Les også: Åpne vinduer utsatte terrorsaken

Under forrige rettsrunde valgte Breivik å heve armen i det som ble tolket som en høyreekstrem hilsen første dagen.

Han sluttet å bruke hilsenen etter at både dommeren og hans advokat Storrvik ba han om å ikke gjøre det. Om han vil velge å hilse retten på lignende vis i år, er uklart.

Det er satt av tre timer til Breiviks egen forklaring torsdag.

Mindre medieinteresse

Store nyhetsbyråer som Reuters og Ap dekker ankesaken, men medieinteressen er noe mindre i år enn i fjor.

En årsak er trolig at den høyprofilerte Eirik Jensen-saken pågår samtidig i Oslo tingrett. Totalt har 44 pressefolk fra 29 medier, 13 av dem utenlandske, akkreditert seg for å følge rettssaken fra fengselet.

Rettssaken vil også bli overført til en rettssal i Borgarting lagmannsrett i Oslo, som er åpen for publikum og presse.

Mentalt sårbar

Da Staten valgte å anke tingrettsdommen, valgte Breiviks advokat Øystein Storrvik på ny å anklage staten for menneskerettighetsbrudd grunnet for streng praktisering av brevkontroll.

Storrvik anfører denne gangen også et nytt punkt, der han anklager Kriminalomsorgen for menneskerettighetsbrudd fordi de har unnlatt å behandle Breiviks mentale sårbarhet.

Staten bestrider at Breivik er særlig mentalt sårbar. (©NTB)