Rettssaken mot den tidligere betrodde politimannen Eirik Jensen og hasj- og korrupsjonsdømte Gjermund Cappelen startet i Oslo tingrett. 9. januar 2017 og varte til 23. mai.

Bakgrunn: Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for narkotika-kriminalitet og korrupsjon

Begge har anket dommen, og nå har Borgarting lagmannsrett berammet ankesaken til tirsdag 28. august 2018. De to sakene skal behandles under ett og antas å ville pågå i 80 rettsdager, til og med 1. februar 2019.

Dømt til 21 års fengsel

Jensen ble 18. september dømt i Oslo tingrett til 21 års fengsel for grov korrupsjon, medvirkning til hasjimport og våpenlovbrudd. Oslo tingrett mener det er skjerpende at Jensen hadde en ledende stilling i politiet og betegner saken som enestående i norsk historie.

Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for hasjinnførsel og grov korrupsjon, samt til inndragning av 825 millioner kroner. Retten har gitt 30 prosent strafferabatt for at han har tilstått og forklart seg om Jensens rolle.

Les også: Jensens eneste ord til Cappelen: – Du kommer til å bli ofret

Kan bli historisk rettssak

Lagmannsretten opplyser at saken vil gå som lagrettssak. Dersom ankesaken hadde blitt satt til våren 2019, ville den nye meddomsrettsordningen ha trådt i kraft, med to fagdommere og fem lekdommere. Nå blir det imidlertid en tradisjonell jury som skal avgjøre saken mot de to. Dermed blir Jensen og Cappelen etter alt å dømme de aller siste i norsk rettshistorie som får sitt skyldspørsmål avgjort ved lagrette, melder Rett 24.

Årsaken til dette er at selv om juryordningen oppheves fra og med 1. januar, skal saker som blir berammet i år, fortsatt behandles etter den gamle ordningen. Den opphører imidlertid helt i 2019. Endringen gjelder de alvorligste straffesakene. Juryordningen ble avviklet av Stortinget i juni i år.

Ankesakene behandles under ett

26 september bekreftet Cappelens advokat at han anker dommen. Cappelen anket til lagmannsretten fordi han mener han fortjener mer enn seks år strafferabatt for å ha bidratt til å avsløre Jensen.

Jensens anke ble sendt inn 2. oktober. Det er anket over bevisvurderingen under narkotikaposten og korrupsjonen. I tillegg er det anket over saksbehandlingen.

Det er besluttet at ankesaken mot Jensen og Cappelen skal behandles under ett i lagmannsretten.

(©NTB)