Gå til sidens hovedinnhold

Anmelder fiskeriministeren

Norges Miljøvernforbund anmelder fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og Mattilsynet for gjentatte brudd på luseforskriften.

Leder i Norges Miljøvernforbund (NMF), Kurt Oddekalv, mener Lisbeth Berg-Hansen ikke bruker det lovverket hun er satt til å forvalte.

– Fiskeriministeren har selv direkte fordeler av ikke å gjøre dette. Ved to av de anleggene hun har eierandeler i, er det påvist for høye lusekonsentrasjoner, sier Kurt Oddekalv til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Etter det vi forstår må denne lusen være resistent. Dersom luseforskriften blir fulgt, vil disse anleggene måtte slakte ned fisken dersom lusebehandling ikke virker, fortsetter han.

Anmeldelsen ble fredag sendt Nord Trøndelag politidistrikt i Steinkjer.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen sier til ANB at hun ikke kommenterer anmeldelser.

Krever millionbot
Oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen, som Berg-Hansen er medeier i, er anmeldt for lakserømming og for brudd på lakselusforskriften. Rømt laks sprer ofte lakselus til den allerede utrydningstruede villaksstammen. Omfanget av lakselus i norske oppdrettsanlegg er tredoblet i løpet av et år.

Kurt Oddekalv ber om at politianmeldte tiltales og straffes med en foretaksbot på en million kroner og ubetinget fengsel i minimum seks måneder for daglig leder for gjentatte brudd på luseforskriften.

– I tillegg krever vi at Fiskeridepartementet pålegger selskapet umiddelbart å slakte ned all fisk med resistente lakselus til nødvendige tiltak for å hindre resistens er på plass, sier Oddekalv.

– Følger ikke pliktene
Kurt Oddekalv understreker alvoret i saken med at «bare i Namdalsområdet har 19 av 43 anlegg for høye lusetall».

– Dette gjenspeiles over hele landet hvor lusetallene i gjennomsnitt ligger mellom tre og fire voksne hunlus per laks. Et eksempel er Marine Harvest, som i Selvågen tidligere er anmeldt for kontinuerlige brudd på luseforskriften. Selv om loven sier at tillatelse til oppdrettsvirksomhet kun kan gis dersom det er miljømessig forsvarlig og at tillatelsen kan trekkes tilbake, har fiskeriministeren ennå ikke gått inn og forbedret situasjonen.

– Ved å ha et høyere antall lus i merdene enn det som er pålagt av luseforskriften over lengre tid, sier loven klart at lokaliteten skal legges ned, biomasse slaktes og at ansvarlige skal straffes med bøter og fengsel. Det ser dessverre ut til at fiskeriministeren ikke har tenkt å følge sine plikter i forhold til å beskytte vår sårbare laksestamme, tordner Kurt Oddekalv.

Norges Miljøvernforbund anbefaler at aktørene med resistente lus må slakte ned hele biomassen.

NMF anmelder også Mattilsynet for «grov uforstand i tjenesten og for brudd på forskrift for bekjempelse av lus i akvakulturanlegg». Denne anmeldelsen ble sendt Økokrim fredag.

Settestatsråd
Fredag ble næringsminister Trond Giske (Ap) oppnevnt som settestatsråd for fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) i saker der hun er inhabil.

Oppnevnelsen gjelder saker i Fiskeri- og kystdepartementet der Berg-Hansen er inhabil på grunn av hennes og familiens eierskap i firmaet Sinkaberg-Hansen AS, eller statsrådens tidligere verv. (ANB)

Reklame

Black Week: De beste motekuppene du gjør nå