– Jeg føler på en avmakt. Det påvirker meg helt enormt, og det føles veldig håpløst. Jeg føler at noe ganske fundamentalt er tatt fra meg, forklarer Anna Aanonsen til Nettavisen.

Hun er norsk og bor i Oslo. For to år siden giftet hun seg med amerikanske Armani Cotton. De har vært sammen i nesten 10 år. Men de lever fortsatt på hvert sitt kontinent.

– Byråkratiet på sitt verste

I halvannet år har de ventet på svar fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om Armani kan få familieinnvandringsvisum til Norge. Nylig fikk de avslag, som Nettavisen har fått innsyn i. Årsaken er at UDI legger Aanonsens inntekt til grunn og mener hun ikke tjener nok.

Armani, som har en bachelorgrad i klinisk psykologi fra universitetet i Yale, bor og jobber nå i New York. Han har også jobbet fulltid i Norge på opphold som faglært fra høsten 2019 til 2021.

– Det er helt på trynet. Jeg synes det er veldig rart at UDI ikke tar høyde for hans inntekt i USA og Norge, eller at han har høyere utdannelse. Dette er byråkratiet på sitt verste. Det kjennes ikke ut som det er et menneske som har sittet med denne søknaden. Bare et system. Det er synd at Norge går glipp av gode muligheter med fine folk, understreker Aanonsen.

Den økonomiske situasjonen for Aanonsen er også annerledes nå. Tallene UDI legger til grunn, er fra da hun nettopp var ferdig å studere – midt under koronapandemien.

– De har ikke tatt høyde for pandemien i det hele tatt, mener hun.

To timers telefonkø

Ekteparet har anket saken og sendt klage til Sivilombudet, med dokumentasjon på at Aanonsen har stor nok formue til at ekteparet kan klare seg. Nå må de vente i ytterligere 17 måneder på å få svar fra UDI.

Jeg hørte ikke noe fra UDI om klagen. Derfor tok jeg selv kontakt. Etter to timer lang telefonkø, fikk jeg vite at ny estimert ventetid er 17 måneder. Det betyr at vi må vente i totalt 35 måneder for å få svar på om vi kan bo i samme land. Det er veldig provoserende, utdyper Aanonsen.

Den lange saksbehandlingstiden får store ringvirkninger for ekteparet. For de to 30-åringene må sette familieplanlegging, bosted, karriere, lønnsinntekt på vent.

– Livene våre blir preget av rotløshet. Skal jeg begynne karrieren min her i Norge eller i USA? Det er vanskelig å bestemme seg for noe. Jeg kan ikke leie leilighet på grunn av bindingstid. Nå bor jeg midlertidig hjemme hos foreldrene mine for å få ting til å gå opp, sier Aanonsen.

Sivilombudet: – Uholdbart

Sivilombud Hanne Harlem sier til Nettavisen at hun er kjent med at UDI har svært lang behandlingstid i søknad om familieinnvandringsvisum.

– Antall klager på direktoratets behandlingstid, som er i strid med forvaltningslovens behandlingstid, har mer enn doblet seg fra 2017 til 2021, sier Harlem.

Hittil i år dreier nær 80 prosent av klagene seg om lang behandlingstid eller manglende svar fra UDI, ifølge ombudet.

– Er det forsvarlig med 17 måneders ventetid som i denne saken?

– På generelt grunnlag er det uholdbart. Særlig når dette er tiden fram til saken er oversendt klageorganet. Det er all grunn til å tro at behandlingstiden for de fleste klagene er i strid med forvaltningsloven, svarer Harlem.

Sivilombudet har bedt UDI om å svare på hvordan det vil forbedre behandlingsfristen. Fristen er januar neste år. Ombudet har også bedt Justis- og beredskapsdepartementet svare på hva det kommer til å gjøre for å bedre situasjonen.

– Hva vil dere gjøre om behandlingstiden ikke endrer seg?

– Vi forutsetter at UDI og Justis- og beredskapsdepartementet foretar seg noe for å få ned behandlingstidene og rapporterer om dette til oss, understreker Harlem.

UDI: – Vi bruker for lang tid

Direktør i Opphold i UDI, Karl Erik Sjøholt, svarer i en e-post til Nettavisen at direktoratet jobber sammen med politiet for å forbedre prosessene og kutte ned behandlingstiden.

– Vi er enig med ombudet i at saksbehandlingstiden for familieinnvandringssaker er for lang, særlig for saker som berører barn. Vi vil for eksempel begynne å behandle søknader fra enslige mindreårige med en gang søknadene kommer inn. Dette er en liten gruppe, men de er ekstra sårbare, sier Sjøholt.

Sjøholt sier at det er ingen enkeltstående grunn til lang behandlingstid i familiesaker, men trekker fram lang ventetid hos UDI og politiet.

– Men det skyldes også blant annet innlevering av uferdige søknader, ansvarsskift mellom ulike etater, et komplisert regelverk som endres forholdsvis ofte, og uavklart status for referansepersonen, altså den personen det søkes familieinnvandring med i Norge, sier han.