Gå til sidens hovedinnhold

Antall siktelser mot utlendinger for lovbrudd i Norge er doblet på ti år

Det meste av økningen skyldes innvandring fra andre Schengen-land.

I 2001 sto utlendinger for 7.000 siktelser, det vil si 4 prosent av det samlede antallet siktelser. I 2010 var tallet steget doblet til 13.800, en andel på 8 prosent. Det viser en ny rapport som Oxford Research har utarbeidet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

En stor del av denne økning kan tilskrives statsborgere fra Schengen-området, fastslås det i rapporten.

Asylsøkere og personer uten lovlig opphold står for rundt hver femtiende siktelse for lovbrudd i Norge.

Den nøyaktige andelen er usikker, men anslagene varierer fra 1,4 prosent til en øvre grense på 2,5 prosent, ifølge Oxford Research. Analysegruppen mener 2,0 prosent er et rimelig mellomanslag.

Asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold er spesielt overrepresentert i statistikken over siktelser for narkotikalovbrudd. (©NTB)

Kommentarer til denne saken