Fra 2000 til 2012 har andelen utlendinger i norske fengsler økt fra 8,6 prosent til 28,7 prosent, viser statistikk fra Kriminalomsorgen.

I 2000 satt 10.008 nordmenn og 941 utlendinger si fengsel i Norge.

I 2012 var andelen nordmenn sunket til 7475 personer, mens antall utlendinger hadde økt til 3010 personer.

Overrepresenterte land
I begynnelsen av april i år satt 1230 utlendinger i norske fengsler. Disse kommer fra 100 ulike land. Seks nasjoner er likevel sterkt overrepresentert:

*Polen: 169 innsatte

*Litauen: 141 innsatte

*Romania: 107 innsatte

*Nigeria: 69 innsatte

*Irak: 57 innsatte

*Somalia: 52 innsatte

Seksjonssjef John Ståle Stamnes, leder for Seksjon for internasjonalt politisamarbeid i Politidirektoratet, sier at så godt som all organisert kriminalitet i dag har internasjonal tilknytning.

- I nesten alle straffesaker der du begynner å etterforske mot bakmenn kommer du utenfor Norge. Det er ikke bare utenlandske bakmenn, men vi ser også at norske bakmenn har fotfeste i andre land, sier seksjonssjef Stamnes til Nettavisen.

Internasjonalt arbeid
Internasjonaliseringen har også gjort norsk politi langt mer mobile. Norske tjenestemenn jobber for Interpol og Europol, er utstasjonert gjennom FN, eller jobber som grensevakter ved Schengens ytre grenser. Etterforskningen av en rekke straffesaker fører til reiseaktivitet, og norsk politi reiser også på besøk for å knytte bånd til spesielle land.

Tidligere i år var Oslo politidistrikt på besøk i Nigeria.

- I 2012 arresterte vi 432 nigerianere i Norge, og deporterte 95 personer for narkotikasmugling. Vi trenger deres hjelp til å bekjempe problemet med vestafrikanske kriminelle i Norge, sa Kai Arild Holm som ledet den norske delegasjonen, til nigerianske National Mirror.

- Vi har behov for et samarbeid med nigeriansk politi, og det er et samarbeid som må ivaretas. Vi var ikke der nede på grunn av en spesiell sak, sier nestleder Hege Naustdal seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til Nettavisen.

Europeisk problem
Siden 2000 har nærmere 1600 nigerianere blitt arrestert i Norge. Naustdal påpeker at problemet med nigerianere som søker lykken i Europa ikke er et typisk norsk problem, men et europeisk.

Nigerianske kriminelle er involvert i både narkotika, menneskesmugling og hvitvasking. Stamnes i politidirektoratet sier at Nigeria, Romania og Litauen er blant landene som norsk politi forsøker å skape et ekstra godt samarbeid med.

- Arbeidet mot Nigeria har gjort at vi har klart å føre nigerianske vitner for norsk rett via videolink. Gjennom samarbeid med Thailand har vi kunnet føre dommeravhør via videolink med thailandske barn for norsk rett, sier Stamnes som eksempler.