*Nettavisen* Nyheter.

Anundsen beklager at asylbarn-avtale ikke ble fulgt

Oslo 20141125. Justisminister Anders Anundsen (Frp) beklaget at politiet har prioritert uttransportering av asylbarn. Foto: Torstein Bøe (NTB scanpix)

02.12.14 21:12

Justisminister Anders Anundsen (Frp) beklaget fra Stortingets talerstol tirsdag ettermiddag at politiet ikke har etterlevd asylbarn-avtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre.

– Dette er svært alvorlig, og jeg kan ikke gjøre annet enn å beklage. Slike feil skal ikke forekomme, sa Anundsen. Han konstaterte at «det er jeg som har det politiske ansvaret for departementets underliggende etater».

Redegjørelsen fra justisministeren skjedde på kort varsel. Den kom i stand som følge av et brev fra Venstre og KrF til Stortingets presidentskap.


Politidirektoratet beklaget
Bakgrunnen for saken er oppslaget i Bergens Tidende som avslører at politiet - stikk i strid med politiske signaler – har prioritert utransportering av asylbarn som har bodd lenge i Norge.

Tidligere tirsdag møtte Anundsen Politidirektoratet (POD) som beklaget at de politiske styringssignalene om utsendelse av asylbarn, ikke ble videreformidlet fra POD til Politiets utlendingsenhet og politidistriktene.

I tildelingsbrevet for 2014 fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet kom det endrede styringssignaler om prioriteringer i uttransportering av asylbarn som har vært lenge i landet.


- Politidirektoratet skulle formidlet dette videre i disponeringsskriv til Politiets utlendingsenhet og politidistriktene. Dette ble ikke gjort, og det er vår feil, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Politisk avtale
Istedenfor at formuleringen om å prioritere lengeværende asylbarn uten opphold ble fjernet i instruksen Politidirektoratet kommuniserte nedover, slik asylavtalen mellom regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre tilsier, har politiet fra nyttår fulgt den utdaterte politiske linjen. Endringene i de politiske føringene ble gjort i påvente av et nytt regelverk for såkalt lengeværende barn.

Anundsen konstaterte at det er for tidlig å si om barn som ville blitt omfattet av det nye regelverket, feilaktig er blitt sendt ut av landet.

– Jeg har nå bedt Politidirektoratet om en forklaring og gjort det klart at de nye reglene skal gjelde med umiddelbar virkning, sa Anundsen.

Direktoratet skal nå gå grundig gjennom alle saker der endret praksis kunne fått betydning.

KrF og V kritiske
Både Hareide og Grande er imidlertid sterkt kritiske til det som har skjedd – etter at de selv ble gjort oppmerksom på at politiet i nesten ett år har fulgt de gamle retningslinjene gjennom avsløringene til Bergens Tidende. Grande viste til at Anundsen ved flere anledninger, også i Stortingets spørretime, har framholdt at det er de nye retningslinjene som har vært gjeldende, med henvisning til avtalen med regjeringens støttepartier.

– Situasjonen til lengeværende barn var selve kjerne i avtalen som ble inngått med regjeringen i 2013, sa Grande og poengterte at de nye føringene skulle gjelde fra årsskiftet 2013/2014.

Krever stans
Sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande sørget Hareide for å få Anundsen til Stortinget på rekordtid tirsdag.

Hareide sier at asylavtalen mellom samarbeidspartiene og regjeringen slår fast at hensynet til barns beste skal telle mer enn før, og at regelverket skal bli mer liberalt.

– Det er sannsynlig at det er blitt sendt ut barn som ikke ville blitt det med det nye regelverket på plass, sier han.

– Anundsen sier at ingen er sendt ut som ikke skulle ut?

– Avtalen skjermer ikke alle lengeværende asylbarn. Men uansett er det begått en stor feil. Det eneste naturlige nå er at alle saker knyttet til lengeværende asylbarn stilles i bero, til vi har fått et nytt regelverk på plass, sier KrF-lederen.Annonsebilag