Oslo kommunes vaksinetall viser at Oslo øst har kommet godt ut av vaksinefordelingen.

De seks bydelene som ofte omtales som «østkanten» er snart ferdig med å vaksinere sine beboere over 65 år, mens kun én av de andre bydelene har vaksinert over halvparten i gruppen 65-74.

Per fredag 16. april viser tall fra kommunens helseetat at totalt 156,910 vaksinedoser er sendt ut til bydelene. Av disse har østkantbydelene, med unntak av Nordstrand og Østensjø, fått 76.352, eller 49 prosent, av dosene.

Les mer: Historisk vedtak i Ap: Vil utvide grensen for selvbestemt abort

Som kjent er ikke alder det eneste kriteriet for vaksineringen i hovedstaden. FHIs skjevfordeling har sikret ekstra vaksinedoser til bydelene på østkanten.

De fem mest vaksinerte bydelene er også de fem med høyest andel førstegenerasjons innvandrere blant beboerne. Nemlig Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand.

Les mer: Raymond Johansens alternativ til en utepils i parken

Grünerløkka skiller seg ut som en bydel med over gjennomsnittet høy andel innvandrere og lav vaksineringsgrad. Delvis grunnet at kun 6 prosent av beboerne her er 65 år eller eldre, ifølge tall fra SSB og Oslo kommune.

Vaksinerer 45-åringer

De seks bydelene på østkanten er de eneste som nå prioriterer å vaksinere beboere i aldersgruppen 55-64 år. Resten holder ennå på med gruppen 65-74 år. Det viser bydelenes egne nettsider.

Bydelen Bjerke er den eneste som oppgir at de også har startet på 45-54-åringer.

Skjevfordelingen av vaksiner gjør at bydelene med eldst befolkning ikke er de mest vaksinerte.

Les også: Lege fra Groruddalen vil endre vaksinestrategi

Alle seks på østkanten har vaksinert mellom 75 og 82 prosent i gruppen 65-74 år.

Av de andre ni bydelene har kun Frogner vaksinert over halvparten i denne gruppen.

Ap-bydelene har fått flest

I 2019 fikk Arbeiderpartiet best valgresultat i de fem bydelene som nå har fått flest vaksiner per innbygger.

Byrådsleder Raymond Johansen tviler sterkt på at det er Ap-oppslutningen som gjør at de har fått ekstra vaksinedoser.

– Jeg tviler på at FHI har sett på Ap-oppslutningen når de har vurdert hvilke bydeler som har fått ekstra vaksiner, men det må du eventuelt spørre dem om, sier han muntert til Nettavisen.

Les mer: Etter ett år med korona er nordmenn spesielt positive til disse kjendisene

Det var i starten av mars at FHI bestemte at et utvalg bydeler i Oslo og omkringliggende kommuner med høyt smittetrykk skulle få flere vaksinedoser. Disse hentes fra resten av Kommune-Norge.

– På tross av langt mer vaksinering i bydelene med høyest smittetrykk er det fortsatt langt høyere smittetall i disse bydelene. Hva tenker byrådslederen om det?

– Selv om disse bydelene har fått en del ekstra vaksiner, omprioritert fra kommuner med veldig lavt smittetrykk, er ikke vaksinasjonsgraden høy nok til å påvirke smittetrykket ennå, sier Johansen.

Les mer: Frykter Ap vil skrote prestisjeprosjekt for veibygging: – Vil være katastrofe

Han understreker at det ikke er andre bydeler som har blitt nedprioritert i vaksinekappløpet. De ekstra vaksinene kommer fra kommuner med spesielt lavt smittetrykk.

– At disse bydelene har fått ekstra vaksiner har ikke ført til at andre bydeler har fått færre doser. De ekstra dosene er tatt fra kommunene med minst smitte.

Får 20 prosent flere doser

Helseetaten i hovedstaden redegjør for fordelingspraksisen i en e-post til Nettavisen.

– Når vi fordeler vaksiner ser vi på bydelens totale befolkningsstørrelse og antall innbyggere i de aktuelle aldersgruppene. Hovednormen er at hele byen skal bli ferdig med en gruppe før man går videre til neste, derfor vil tilfanget av vaksiner variere fra bydel til bydel, selv om de ligger ganske likt med tanke på andelen vaksinerte i sine grupper.

Les også: Gode korona-nyheter fra Israel: - Kan ha oppnådd flokkimmunitet

Det sier kommunikasjonsrådgiver Kjartan Sverdrup i Helseetaten. Han minner om at det er de nasjonale myndighetene som har bestemt at enkelte bydeler får flere doser.

– Så har nasjonale helsemyndigheter bestemt at de seks bydelene i Oslo med høyest smittetrykk skal få 20 prosent flere vaksiner. Det er dermed naturlig at disse har kommet lenger i vaksinasjonsprosessen enn de bydelene som ikke har skjevfordeling. I første omgang har de fått skjevfordelte doser i uke 11, 13 og 15.