Gå til sidens hovedinnhold

- Ap er feil miljø-hovedfiende

Miljøbevegelsen har valgt seg feil fiende, mener Arbeiderpartiets miljøpolitiker Marianne Marthinsen.

Den rødgrønne regjeringen fikk det glatte lag av De Grønnes talskvinne og førstekandidat i Oslo, Hanna E. Marcussen.

Nå får hun svar på tiltale fra Aps Oslo-kandidat Marianne Marthinsen, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget:

- Jeg begynner å bli kraftig lei av at noen forsøker å skape et inntrykk av at Arbeiderpartiet er den store miljøsinka i norsk politikk. Arbeiderpartiet har bygd opp norsk miljøforvaltning og har en lang og tung historikk på å løfte miljøsaken både nasjonalt og internasjonalt, sier Marthinsen.

- Jeg er glad for at folk er engasjerte og utålmodige på miljøets vegne, men mange i miljøbevegelsen har valgt seg ut feil hovedfiende. Alternativet er et borgerlig flertall bestående av tre partier som ikke fikk til noen ting mens de satt i regjering, i allianse med et stort Frp som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer og var imot å ratifisere Kyotoavtalen.

Les De Grønnes kritikk:Stoltenbergs 10 største miljøsynder

Arbeiderpartiets miljøpolitiker er forundret over ensidig negativ kritikk for jobben Norge gjør internasjonalt.

Svarer på tiltale
Her svarer hun på kritikken fra De Grønne - punkt for punkt:

DE GRØNNE: Regjeringen har gitt 178 oljelisenser - mer enn noen annen regjering før den. Og regjeringen har ikke stoppet StatoilHydros tjæresandprosjekt i Canada

AP: - StatoilHydros formålsparagraf er endret, og fornybar energi er tatt inn som en del av formålet, svarer Marianne Marthinsen.

DE GRØNNE: Norge har enorm forbruksvekst, 2007 var et rekordår for forbruk.

AP: - Vi har begynt arbeidet med å legge om avgiftene i grønn retning (omlegging av engangsavgiften, miljødifferensiert årsavgift, økt autodieselavgift, CO2-avgiften for innenriks luftfart er økt, grunnavgiften for fyringsolje er økt), er svaret fra Aps miljøpolitiker.

DE GRØNNE: Finanskrisen ble ikke brukt til en grønn kursendring

AP: - Tiltakspakken hadde en tung grønn profil med 1,2 milliarder til energieffektivisering i bygg, ekstrabevilgninger til jernbane, penger til 5000 nye ladestasjoner for elbil, 500 millioner til gang- og sykkelveier, tilskudd til bioenergi og grønn energiforskning og nesten en milliard ekstra til testanlegget på Mongstad, sier Marianne Marthinsen.

DE GRØNNE: Regjeringen bygger gasskraftverk uten rensing - ingen månelanding i sikte

AP: - Milliardsatsing på karbonfangst- og lagring. Ingen andre land tar større ansvar for å drive teknologutviklingen fremover enn oss, mener Aps medlem i energi- og miljøkomiteen.

DE GRØNNE: Fiskeoppdrett har økt kraftig

DE GRØNNE: Ingen satsing på fornybar energi

AP: - Støtten til fornybar energi og energieffektivisering er mangedoblet (fra 650 mill på Bondeviks 2006-budsjett til 2,6 mrd. i 2009)

DE GRØNNE: Jernbanesatsing er tomt snakk, ikke forankret i Nasjonal transportplan

AP: - Jernbaneinvesteringene er mer enn doblet siden Bondevik II, og bevilgningene til vedlikehold og drift har økt med over 50%. Dobbeltspor Oslo-Ski er det største enkeltprosjektet i hele Nasjonal Transportplan, og det er lagt inn betydelige bevilgninger til utbygginger i InterCity-triangelet og økt kapasitet rundt Trondheim og Bergen

DE GRØNNE: Totalt fravær av satsing på økologisk landbruk

AP: - Tilskuddssatsene for økologisk landbruksproduksjon er økt vesentlig

DE GRØNNE: Oljefondet brukes ikke til å bøte på skadene fra vår petroleumsvirksomhet.

AP: - Det opprettes et investeringsprogram for miljø som vil gjøre at Statens Pensjonsfond – Utland investerer betydelig i klimavennlig energi, energieffektivisering, karbonfangst- og lagring, vannteknologi og håndtering av avfall- og forurensning

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar