Arbeiderpartiet vedtok på landsmøtet i helgen at det vil fremme forslag i Stortinget om å realisere Nord-Norgebanen. Allerede mandag legger partiet forslaget fram for de øvrige partiene når Nordområdemeldingen skal behandles.

– Jeg har stor tro på at dette skal kunne samle et bredt flertall i Stortinget siden også Sp, Frp og SV har signalisert at de ønsker å få på plass vedtak om Nord-Norgebanen i behandlingen av denne saken, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth.

Skulle planene bli en realitet, blir Nordlandsbanen forlenget fra Fauske til Tromsø, mens den 42 kilometer lange Ofotbanen mellom Narvik og svenskegrensen vil få dobbeltspor.

I forslaget Arbeiderpartiet legger fram mandag, ber Stortinget regjeringen om at en grundig utreding av den nye togforbindelsen som kan lede fram til en framtidig realisering av Nord-Norgebanen, legges inn i Nasjonal transportplan.

(©NTB)