OSLO (Nettavisen): Regjeringspartiene Fremskrittspartiet og Venstre barket sammen da NAF inviterte til frokostmøte og debatt om det brennhete temaet bompenger tirsdag. Også Høyre og Arbeiderpartiet deltok engasjert i debatten.

Mens Frp sto fast på at bypakkene må kuttes og stoppes, sa Venstre bastant nei til kutt.

- Det er en kjempedårlig idé. Da får vi mer av det som vi ikke vil ha, vi får mer kø, vi får mer trengsel, det går saktere for de som faktisk må kjøre bil og vi får mer luftforurensning og mer klimagassutslipp, slo Venstre-nestleder Guri Melby fast.

Melby viste samtidig til at køene i Oslo har gått «drastisk ned» de siste årene.

- Det er fordi vi har hatt bompenger, fordi det har en pris å kjøre bil, sa hun.

Frp: - Merkelig hvis det ikke går

Fremskrittspartiets transportpolitiske talsperson, Morten Stordalen, hadde et klart svar til Venstre-politikerens tydelige avvisning:

- Det er jo merkelig hvis det ikke går an å redusere kostnadene ved kollektivutbygging og gang og sykkel. Det er klart det går an å se på prosjektene og se på om det kan gjøres rimeligere, sa Stordalen.

Han påpekte at man har klart å redusere kostnadene ved utbygging av motorveier.

- Men det å bygge en ekspress sykkelvei for å sykle, med tjue av- og påkjøringer og ved å skyte hull i fjellet for at det skal være lav stigning, det har jo ikke noe med fremkommelighet å gjøre. Det handler om at noen få skal få sykle veldig raskt, sa Stordalen, og la til:

- Jeg er for gang og sykkel, men jeg vil gjøre det litt rimeligere og litt enklere, og fortsatt få mye ut av det. Man er helt avhengig av det, for dette regnestykket går ikke opp. For politikken har virket i disse områdene, trafikken går ned, og det er ikke nok trafikk til å betale for prosjektene. Det er ikke mulig, sa Frp-politikeren.

På spørsmål om hvor bompengene skal tas fra, svarte han krast:

- Det spørsmålet synes jeg er litt kunstig. Det er faktisk et statsbudsjett på 1350 milliarder kroner, og det er fullt mulig å gjøre omprioriteringer.

- Bompengene vil øke

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, var imidlertid ikke i tvil om at bompengene vil fortsette å øke i årene som kommer.

- Jeg tror vi må være så ærlige og si at det vil øke, for vi har vedtatt en transportplan som er veldig ambisiøs. Ifølge den planen skal veibyggingen økes veldig, også bompengene, sa Myrli på frokostmøtet.

Heller ikke han vil kutte i bypakkene slik Frp ønsker.

- Det tror jeg er en veldig dårlig idé. Selvsagt skal man se på enkeltprosjekter for å se om man kan får det billigere, men det gjøres også, sa han, og påpekte:

- Uansett hvordan vi snur og vender på det, i de største byene så kommer det til å være brukerfinansiering og betaling på en eller annen måte, nettopp fordi det har det elementet at det begrenser biltrafikken. Her ønsker vi å ha nullvekst i biltrafikken, og i Oslo, Trondheim, Bergen - og antageligvis noen byer til, så når du ikke det uten at det koster penger å kjøre bil og at kollektivtrafikken blir bedre.

Overfor Nettavisen utdyper Myrli etter debatten:

- Vi kommer til å ha brukerbetaling på en eller annen måte i framtida. Det må politikerne være ærlige på. I hvert fall i byområdene, og det har kommet litt dårlig fram den siste tida. For i byområdene har bompengene den effekten at folk kjører mindre bil, særlig i rushen. Så i byområdene kommer vil til å ha brukerbetaling i uoverskuelig framtid, sier han.

- Så du har ikke noe tro på at Frp vil klare å få ned bompengene?

- Det skal vi interessant på høre. Men hvis du hører signalene, særlig fra Venstre, så er jo det helt motsatt av det Frp mener, konstaterer Myrli.

Høyre: - Vurdere hver bypakke

Høyre, som også deltok i debatten, var ikke like kritiske til Frps forslag som Venstre, og sa at de var åpne for å se nærmere på de omstridte bypakkene, som finansierer kollektivtrafikk, veier, sykkel- og gangfelt med milliarder av kroner i storbyene.

- Jeg synes vi må gå inn og vurdere hver enkelt bypakke. Det er ikke gitt at alt er like bra ut i fra en kost-nytte-vurdering, og jeg tror det er en grunn til å se nærmere på det. Hvis du skal ha en sjanse til å greie å holde belastningen for den enkelte nede, så må du tørre å se på omfanget av pakken, sa Høyres samferdselspolitiske talsperson, Helge Orten.

Han sto derimot fast på at Høyre fortsatt vil ha bypakkene - og bompenger.

- Jeg er helt enig i at vi er nødt til å ha en brukerfinansiering og bygge bypakker i framtida, hvis ikke har vi ikke en sjanse, sa Orten.

Høyre-politikerne vektla at de må sørge for at belastningen for den enkelte ikke blir før høy.

- Jeg mener vi må ta signalene som nå kommer fra folk på alvor, sa han.

- Staten sier ikke ja til alt

Melby sa også at hun forutsetter at kostnadene i prosjektene som bompengene går til, vurderes fortløpende.

- Det er også en veldig grundig behandling av pakkene, og det er ikke sånn at staten bare sitter og sier ja til alt - og at kommunene kan putte inn det de ønsker, sa hun, og senere svarte klart på hva hun tror vil skje dersom Frp velger å gå ut av regjering på grunn av bompengesaken:

- Det er et ganske bredt flertall for den samferdselspolitikken vi har i dag, så jeg er sikker på at vi vil klare å gjennomføre den politikken vi har tenkt, sa Melby.

NAF: - Må ta motstanden på alvor

Bakgrunnen for debatten var det raskt voksende bompengeopprøret i Norge, og NAFs kommunikasjonssjef, Camilla Ryste, har nå en klar melding til politikerne:

- Politikerne må ta motstanden på alvor. De må se at belastningen har blitt for stor mange steder for mange mennesker, og de må jobbe for å redusere denne belastningen, sier Ryste til Nettavisen.

Hun sier politikerne har flere mulige løsninger.

- De kan bruke mer statlige penger på kollektivprosjekter og viktige veiutbygginger. De kan fjerne bompengegjeld som ligger der, og de kan finne nye måter å finansiere nye utbygginger, sier Ryste.

- Ble du mer optimistisk på bilistenes vegne etter debatten?

- Jeg synes vi fikk en ærlig debatt, og at vi fikk fram noen skillelinjer. Vi fikk også tydelig frem hvor krevende det vil være for politikerne å faktisk gjøre kutt som monner i bompengene, sier hun.

- Frp har ingen tydelige svar

På spørsmål om partiene tror det er bompenger om fem år, svarte alle med unntak av Fremskrittspartiet, at de ikke har noen tro på at summen bilistene betaler vil være mindre. I dag betaler bilistene om lag 13 milliarder kroner i bompenger årlig.

- Frps sier de ønsker reduksjon, men de har jo ingen tydelige svar på hvordan de skal få til de reduksjonene, mener Ryste.

Frp selv er derimot forsiktige i sine uttalelser om motstanden de møter fra Venstre.

- Her er det opp til partiledelsen å forhandle framover, og jeg overlater det til dem å forhandle og ikke ta det i media, sier Stordalen til Nettavisen.

- Hvordan skal dere klare å få til en reduksjon når regjeringspartneren deres er så uenig med dere?

- Vi har klart å bli enige i Granavollen-plattformen, og vi er blitt enige om Nasjonal transportplan, så jeg er helt sikker på at vi vil klare å bli enige om fornuftige tiltak også framover, svarer han.