Forrige helg gikk Høyre hardt ut mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet som sikret flertall for å bygge Nord-Norgebanen, og kalte partienes vedtak for useriøst og en bløff.

- Om noen uker skal Arbeiderpartiet og Senterpartiet legge frem sine prioriteringer i Nasjonal Transportplan. Her må de vise at de faktisk ønsker å bygge Nord-Norge-banen, sa Høyres transportpolitiske talsperson, Helge Orten.

Men nå slår Arbeiderpartiet tilbake mot Høyre:

- Det som virkelig er useriøst er disse påstandene fra Høyre. Nord-Norgebanen skal ikke bygges i morgen, så det Orten sier om omprioriteringer i Nasjonal transportplan er bare spill, sier Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, til Nettavisen.

Les mer: Kaller Ap og Sps vedtak om Nord-Norge-banen useriøst: - En stor bløff

- Kunne vært godt i gang

Orten advarte mot at det i Nasjonalt Transportplan, som nylig ble lagt fram av regjeringen, allerede ligger mange viktige prosjekter for Nord-Norge som kan ryke om Nord-Norgebanen til 120 milliarder kroner prioriteres.

- Politikk handler om å prioritere, og ved å prioritere alt prioriterer du ingenting. Vil opposisjonen omprioritere noe av dette for å få en rask oppstart av Nord-Norge banen? spurte han.

Stavrum: Løfte om tog til Tromsø er valgflesk som minner om grovt bedrageri

Men Myrli bare fnyser av kritikken. Han mener det er de borgerlige partiene som er en bremsekloss for planene for Nord-Norge, for jernbanestrekningen som skal gå fra Fauske til Tromsø.

- Arbeiderpartiet foreslo allerede i 2019 at det skulle lages en KVU (konseptvalgutredning) for Nord-Norgebanen. Dessverre stemte Høyre, Frp, Venstre og KrF ned det forslaget. Hadde forslaget blitt vedtatt i 2019 hadde en vært godt i gang med en slik utredning, vektlegger han.

Les også: Nord-Norgebanen reddes av flertall - møter sterk motstand

- Vårt mål er bane i nord

Men Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson er selv uklar på om og når en Nord-Norgebane vil komme på plass.

Nettavisen sendte Myrli følgende fire skriftlige spørsmål:

- Har dere bestemt dere for å bygge Nord-Norgebanen, eller bare for å utrede banestrekningen?
- Vil dere bygge uansett hvor dyrt det blir, uavhengig av hvor samfunnsøkonomisk ulønnsomt det blir?
- Hvis nei, hvor går terskelen for kostnadene for at dere vil si nei til Nord-Norgebanen?
- Om ja, hvor raskt kan folk i Nord-Norge regne med å få banestrekningen på plass?

- Vårt mål er bane i nord. Den må utredes på vanlig måte, og så vurderes og prioriteres i NTP, på lik line med andre samferdselsprosjekter. Det er ikke noe eget «spor» for Nord-Norgebanen. Arbeiderpartiet foreslo allerede i 2019 at det skulle utarbeides en konseptvalgutredning (KVU). En KVU vil avklare mange av spørsmålene om potensiale, kostnader og mulige traseer, er svaret han gir samlet på spørsmålene.

Les også: Høyre bruker gammelt Ap-slagord: – De prøver å bli mer som Arbeiderpartiet

Etter utredningen skal jernbanestrekningen vurderes og prioriteres i neste rullering av NTP, påpeker Myrli, uten at han kan garantere eller tidfeste banen nærmere.

- En kan sammenligne dette med hvordan behandlingen av spørsmålet om ferjefri E39 på Vestlandet har vært. Det startet som en politisk målsetting, ble så utredet, og så vurdert og prioritert i NTP. Mener Høyre det var useriøst å gjøre det slik? Det trur jeg neppe. Å slå fast et mål om ferjefri E39 betydde selvsagt ikke at alle prosjektene som må realiseres for å få til det skulle bygges med en gang. Slik er det med Nord-Norgebanen også, sier Ap-politikeren.

Les også: Høyre-topp ut mot Ap: – Dobbelmoralsk på importsmitte

Partiprogram: - Et mål

I Arbeiderpartiets partiprogram, som ble vedtatt på landsmøtet for et par uker siden, står det også at partiet har «et mål» om å realisere Nord-Norgebanen.

«Ap er for utvikling av jernbane i Nord-Norge. Det vil være et løft for verdiskaping og klimavennlig transport av gods og folk. Nordlandsbanen må utvikles med lav- og nullutslippsløsninger. Dobbeltspor på Ofotbanen, som er en viktig transportåre, må realiseres. Det må også på plass et grundig beslutningsgrunnlag for Nord-Norgebanen i nasjonal transportplan, som avklarer trasé- og teknologivalg, klimaeffekt, kostnader og fremdrift slik at vi bringer prosjektet fremover med mål om å realisere Nord-Norgebanen», heter det i partiprogrammet.

Nettavisens aprilmåling: Knalltall for Støre fem måneder før stortingsvalget: - Det er en trend

Høyre: - Er nå avlyst

Orten i Høyre mener Myrli bare bekrefter det som har vært deres kritikk.

- Myrli bekrefter nå det som har vært vår kritikk og som er useriøst i denne saken. Gjennom vedtaket i Stortinget vedtok Ap og resten av opposisjonen å starte realiseringen av Nord-Norgebanen. Det vedtaket er nå avlyst av Sverre Myrli, hevder Orten overfor Nettavisen, og legger til:

- Realiteten er at de vil starte en utredning og så vurdere om det er aktuelt å starte opp ved neste rullering av Nasjonal Transportplan. Da kunne de jo like godt sluttet seg til den konseptvalgutredningen som regjeringen allerede er i gang med og som omfatter hele infrastrukturen i nord. Det gir et bedre grunnlag for å vurdere hvilke samferdselsprosjekter som bør prioriteres først.

Sp: - Ikke tjent med

Men en felles plan for Nord-Norge er langt fra bra nok, mener heller ikke stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp).

- Jeg har lyst til å spørre Høyre og dagens regjering hvorfor det er slik at de legger opp til at Nord-Norge må velge mellom jernbane og vei, mens i resten av landet skal man kunne ha begge deler. De setter prosjekter opp mot hverandre, og det er en debatt vi ikke er tjent med, sa Borch til Nettavisen søndag.

Borch mener det er viktig å få på plass Nord-Norgebanen.

- Dette handler om å se de næringsmulighetene. Vi har en landsdel som opplever den største fraflyttingen på mange år, og det er klart at Nord-Norge trenger et felles prosjekt, og det tror jeg Nord-Norgebanen kan være, sa hun.