Fredag klokken 10 legger Arbeiderpartiet (Ap) frem sitt programforslag for perioden 2021-2025.

Nettavisen har fått tilgang til deler av forslaget, som viser hvordan Ap-leder Jonas Gahr Støre, som leder programkomiteen, vil styrke eldreomsorgen.

I programutkastet heter det blant annet at Ap vil:

  • Styrke det helhetlige tilbudet i eldreomsorgen, med én dør inn til kommunale tjenester.
  • Sikre kompetanse på mat og ernæring ved norske sykehjem, tilrettelegge for å fremme næringsrik mat i og utenfor institusjonene og stimulere til ordninger med måltidsvenner.
  • Sørge for tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det.
  • Sikre at ektepar eller samboere som ønsker det, kan bo sammen de siste årene av livet når den ene har fått sykehjemsplass og den andre også er avhengig av omsorgstjenester.

Les alt om Aps eldresatsing i programutkastet her:


Plusser på fem milliarder årlig

Nettavisen har snakket med eldrepolitisk talsperson i Ap, Tuva Moflag.

- Hvor mye vil Aps eldresatsing koste?

- I denne perioden har vi lagt på om lag fem milliarder mer årlig til sykehus og kommuner, og finansieringen av eldrepolitikken er en del av dette. Detaljene må utarbeides i de årlige statsbudsjettene når vi kommer i regjering, sier Moflag til Nettavisen.

I Oslo-budsjettet som ble presentert onsdag kuttes det i eldreomsorgen. Sykehjemsetaten er pålagt 25 millioner kroner i innsparingstiltak. Det er også lagt inn en rammereduksjon på 18,5 mill for sykehjemssektoren. Denne reduksjonen økes til 103,5 mill i 2024.

Les også: Slik skal Jonas knuse Erna

Kutter i Oslo - skylder på regjeringen

- Dere har hånden på rattet i Oslo, som kutter i eldreomsorgen. Hvordan forklarer du det?

- Det er ikke unikt for Oslo at de må gjøre knallharde prioriteringer. Dette viser at regjeringen bevilger for lite penger til kommunene, sier Moflag til Nettavisen.

- I tillegg ser vi eksempler på at regjeringen ikke kompenserer nok for ulemper knyttet til kommunesammenslåing og korona-pandemien, utdyper hun.

I Oslo har bydelene ansvaret for eldreomsorg og enkelte andre tjenester. I 2021 er det beregnet 146,8 millioner i kutt til bydelene, noe som øker til 370 millioner i 2022 og 672 millioner i 2023.

Les alt om Oslo-budsjettet her

- Ikke fullfinansiert av regjeringen

- Men hvilken troverdighet har dere nasjonalt hvis det ikke får det til i hovedstaden?

- Enhver kommune har ansvar for å tilby et bredt spekter av tjenester. Når det gjelder eldreomsorgen har vi fått en del «bemanningsnormer» i oppvekst, som ikke er fullfinansiert av regjeringen, og dermed legges det et ekstra stort press på eldreomsorgen i kommunene, sier hun.

- Hvilket ansvar har så Arbeiderpartiet for utviklingen i Oslo?

- Det er først og fremst byrådet som må svare på dette, men de gjør en del bra ting, som å utvide ordningen med rosa busser, som vi har latt oss inspirere av nasjonalt. Men altså - enhver kommune er prisgitt rammene, understreker Moflag.

Hele programforslaget til Ap legges frem fredag klokken 10.

Støre håper å bli seierherre

Ap-leder Jonas Gahr Støre håper å bli seierherre etter valget 13. september neste år.

- Jeg har en sterk ambisjon om at Arbeiderpartiet skal løfte seg og at vi får et nytt flertall, som det viser seg at finnes der ute på meningsmålingene. Da kan vi få en ny regjering, og da er jeg klar for den jobben, sa Støre til Nettavisen 15. september.

Men:

- Det blir spennende helt inn! Norske valg er jevne, og det kommer også dette til å bli.

Se video-intervju med Ap-leder Jonas Gahr Støre her:

- Hvordan skal du klare det, Støre?

- Fokus på politikk og et program som skal sørge for at vi får flere i jobb, at det skal være trygt på jobb i en tid med store omstillinger, en sterkere velferdsstat (...) og at vi kan møte klimautfordringene slik at både utslipp kuttes og nye arbeidsplasser skapes, svarte Støre Nettavisen.