Av Heidi Nordby Lunde, leder av Oslo Høyre og stortingsrepresentant for Høyre.

I tillegg er det i dag 10 000 færre ansatte i midlertidige stillinger enn på samme tid i fjor, ifølge arbeidskraftundersøkelsen til SSB.

Da blir det litt underlig når Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, angriper regjeringens politikk fra talerstolen 1. mai.

«Det sier noe om en styring som er feil, og vi forplikter oss til å gjøre noe med det. Vi bør bytte regjering i Norge,» sa Jonas Gahr Støre om antall nordmenn i midlertidige stillinger.

Men det er færre i midlertidige stillinger i dag, enn den gang Støre selv satt i regjering.

Arbeiderbevegelsens slagord om at arbeid til alle er jobb nummer én, realiseres i dag av regjeringen Solberg. Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes nye jobber over hele landet.

Norge er på rett vei og optimismen er tilbake i norsk økonomi. Bare det siste året er det skapt nesten 60 000 nye jobber, og 75 prosent av dem er i privat sektor.

Dersom arbeid til alle er jobb nummer én, så er det ingen grunn til å bytte regjering. Tvert imot.

Med økte skatter og flere reguleringer av arbeidslivet, vil Arbeiderpartiet bremse veksten i norsk økonomi og gjøre det mindre lønnsomt å skape de arbeidsplassene vi skal leve av i framtida. De fleste bedrifter som ansetter midlertidig, gjør dette enten fordi de har et midlertidig behov, eller i håp om at de vil få nok oppdrag til å ansette i hele, faste stillinger på sikt.

At antall midlertidige stillinger går ned, kan både være et tegn på at usikkerheten i norsk økonomi er over og at flere nettopp har fått en fot innenfor og fast jobb.

Det går godt i norsk økonomi. Vi må bruke de gode tidene til å inkludere flere i arbeidslivet, der midlertidige stillinger kan være en av flere muligheter for at folk som har stått utenfor arbeidslivet får en fot innenfor. Mens venstresiden bruker tiden på å svartmale, bruker regjeringen tiden på en inkluderingsdugnad nettopp for å sikre arbeid til alle.

Den jobben gjøres best med en regjering som ønsker gode rammebetingelser for å skape lønnsomme arbeidsplasser for framtida.