Se video av uttalelsen her:

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok før valget til orde for at elektrifisering av sokkelen i hovedsak skal skje med havvind.

I dag er deler av sokkelen elektrifisert ved å føre strøm til norske oljeplattformer gjennom strømkabler fra land, for å redusere utslippene fra selve produksjonen.

Grepet, som kutter utslipp på sokkelen, er omstridt fordi det er kraftkrevende og kostbart, samtidig som det er uklart om det kutter utslipp globalt eller ikke.

Les også: Dette skriver avisene om politikk onsdag 27. oktober

I regjeringsplattformen står det at «elektrifiseringen av sokkelen skal størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen».

Men i Stortinget onsdag erkjente den nye olje- og energiministeren Marte Mjøs Persen (Ap) at dette i hovedsak vil skje med strøm fra land i årene fremover.

– Nødvendig med kraft fra land

Under spørretimen i Stortinget onsdag ble Persen utfordret på denne politikken av Ove Trellevik i Høyre.

– Bransjen selv sier at utbyggingen av havvind i norske havområder ikke vil komme i gang før mot slutten av 2020-tallet, og da først og fremst knyttet til eksport. Hvilke andre kilder til fornybar strøm vil regjeringen legge vekt på inntil det er reelt å utnytte kraftproduksjon fra havvind? spurte han.

Les også: Høyre-topper ut mot eget parti på atomkraft og elektrifisering av sokkelen

Persen svarer ved å varsle at det trengs mer landbasert kraft til sokkelen.

– Vi sier at vi i samarbeid med næringen skal sørge for at utslippene fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kuttes med 50 prosent innen 2030 og til netto null innen 2050, sier Mjøs Persen om Hurdalsplattformen.

– Og for å nå dette målet er det nødvendig med elektrifisering på norsk sokkel. På kortere sikt og mot 2030, krever en slik elektrifisering økt bruk av kraft fra land.

To havvindprosjekter har fått konsesjon på norsk sokkel. Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Persen legger til at havvind-teknologien ikke er lønnsom ennå, og at å hente mer kraft fra land vil kreve tiltak for å styrke kraftnettet.

Les også: Partiene vil elektrifisere stadig mer: – Regnestykket går ikke opp

– Det er behov for teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner for at kraftproduksjonen fra Utsira Nord skal være lønnsom.

– Kraft fra land gir betydelig utslippsreduksjoner på norsk sokkel. Prosjektene kan ofte medføre behov for tiltak også i kraftnettet på land, legger hun til.

Motsigelse

I regjeringsplattformen står det at man skal fortsette elektrifiseringen av sokkelen, men ikke at dette vil kreve mer kraft fra land.

Under valgkampen var Senterpartiet motstandere av denne politikken. Sandra Borch, som på den tiden var klimapolitisk talsperson, sa noe helt annet til Nettavisen i juli:

– Vi har sagt klart og tydelig at elektrifisering av sokkelen ikke skal skje med kraft fra land. Hvis det skal skje, så skal det skje med de prosjektene som oljenæringa har igangsatt på havvind.

Men også Arbeiderpartiet vektla havvind når de omtalte elektrifisering av sokkelen.

I februar var daværende klimapolitisk talsperson Espen Barth Eide ute i Teknisk Ukeblad og meldte at elektrifiseringen bør skje med havvind, for å unngå at vi låser oss til en løsning som ikke skal være med videre når man begynner å fase ut oljeproduksjonen.

Les også: Så mye kan elektrifisering av sokkelen øke strømprisen: – Sjokkregning til vanlige folk

I stortingssalen sier Trellevik at han tolker Persens svar som en erkjennelse av at havvind ikke er en løsning på kort sikt.

Les også: Støre og Vedum setter rekord i utredninger: – Skyver uenigheter foran seg

– Jeg avviser ikke at vi skal bruke havvind, men det er mange faktorer som avgjør når et vindkraftverk på norsk sokkel vil være ferdigbygget, svarer Persen, og legger til:

– Vi skal gjøre det vi kan for å legge opp til en forsvarlig og effektiv konsesjonsprosess, og så må utbyggerne også gjøre sin del av jobben.

Høyre trykket på startknappen

Trellevik i Høyre virket overrasket over svaret.

– Takk for svaret. Det var jo ærlig og oppriktig, og viser at Hurdalsplattformen kanskje ikke er så sann i sine ord som han er skrevet, svarte han.

– Dette vil få store konsekvenser for forsyningssikkerheten på landsiden, og spesielt fra vårt valgdistrikt, sier han til Persen. Begge ble valgt inn på Stortinget fra Hordaland i høst.

Les også: Arbeiderpartiets 100-dagersplan koster trolig mer enn Støre henter inn i skatteplanen

Persen svarer at kunnskapsgrunnlaget på havvind på norsk sokkel er gammelt, og at det må oppdateres, men at regjeringen har store ambisjoner på denne fronten.

Persen nevner at Trellevik kommer fra partiet som startet elektrifiseringen av sokkelen med kraft fra land.

Les også: Frp går i strupen på Senterpartiet: – Vil øke strømprisene

– Jeg setter stor pris på at representanten er opptatt av dette, men jeg har lyst til at han kanskje tar opp disse spørsmålene på Høyres gruppemøte, for representanten representerer et parti som har styrt denne politikken i åtte år.