I to år har lokalpolitikere i Nordland og flere partier nasjonalt kjempet for å reversere eller omgjøre Nord universitets vedtak om å legge ned studiestedet på Nesna.

Kystsamfunnet på Nesna på helgelandskysten har hatt et studiested i over 100 år, og har de siste årene utdannet lærere og førskolelærere.

Av de nasjonale partiene har Senterpartiet vært den største forkjemperen for å bevare studiestedet.

Les mer: Regjeringsplattformen er klar - slik vil Støre lede landet

I Hurdalsplattformen - regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet- har de fått gjennomslag for at det fortsatt skal være høyere utdanning på Nesna.

Jubelen stod i taket da nyheten ble kjent, men fremtiden er fortsatt svært usikker.

I mai skrev NRK Nordland at de ansatte ved campus Nesna hadde fått tilbud om å beholde jobben, men flytte til et annet campus. Bodø, Mo i Rana eller Levanger.

Nå bekrefter Nord universitet at nesten alle har signert ny arbeidskontrakt. Om lag to-tre har ikke signert, opplyser universitetet til Nettavisen.

Dermed er det uvisst om det vil være nok ansatte igjen på Nesna til å drive studiestedet.

Les også: Hurdalsplattformen: Unge får gratis tannlege

Fra før av var det ikke kjent hvor tidlig den nye regjeringen har planlagt at campuset skal gjenopprettes, men de skriver i plattformen at prosessen skal starte allerede vinteren 2022.

Solgt huset

Charlotta Langejan, hovedtillitsvalgt for de ansatte på Nesna som er medlemmer av Forskerforbundet, sier situasjonen er usikker.

– En del har solgt huset sitt med tap, og signert nye arbeidsavtaler. Så en slik nyhetssak gjør at de befinner seg i en ny situasjon.

– Ting er ikke avklart ennå, så vi må finne ut av hvem som eventuelt skal opprette studiestedet eller om det blir en ny institusjon, sier hun.

– Forskerforbundet følger med og støtter våre medlemmer gjennom råd, veiledning og juridisk hjelp.

Ifølge Nord universitet skal de ansatte på Nesna bytte arbeidssted med denne fordelingen:

  • 30 til Mo i Rana (Alle fra 1. august 2022, og av disse er 11 med Mo som midlertidig arbeidsted i to år grunnet barn på skole)
  • 28 til Bodø (18 fra 2022 og 10 fra 2024)
  • 10 til Levanger (åtte fra 2022 og to fra 2024)

Kan bli noe helt nytt

Det var styret i Nord universitet som i 2019 bestemte at studiestedet på Nesna skulle legges ned. Små fagmiljø, få forskningspoeng blant de ansatte og høye husleieutgifter var førende argumenter for vedtaket.

I Hurdalsplattformen skriver Ap og Sp følgende om Nesna:

«Reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna ved å gjenopprette grunnskole- og barnehagelærerutdanning og utrede hvilke andre studie- og utdanningstilbud som kan lokaliseres til Campus Nesna. Videre vil regjeringen legge til rette for at utdanningsinstitusjonen på Nesna kan bli et senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forsking. Prosessen skal starte vinteren 2022. Underveis i prosessen må interessene til fagfolkene som fremdeles er ved Nesna, og til studentene som har startet på utdanningen sin ved institusjonen før nedleggingsvedtaket, ivaretas».

Les også: Ap og Sp redder ikke Ullevål sykehus

Det kan i praksis bety at det må opprettes et helt nytt studiested på Nesna. Det vil medføre mye strengere krav fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) enn det man hadde da Nesna ble opprettet som høgskole i 1994.

Ikke sikkert det blir under Nord universitet

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) sier til Nettavisen at det ikke er klart om det kommende utdanningstilbudet på Nesna vil være en del av Nord universitet eller ikke.

– Det Ap og Sp er enige om er en høyere utdanningsinstitusjon på Nesna som bygger på fagmiljøet som er der. Det er ikke sånn at alle disse folkene blir borte.

– Om det blir en egen institusjon eller under en annen institusjon, det er for tidlig å svare på.

– Hva sier du om de nye arbeidsavtalene til de ansatte?

– Sp og Ap er enige om å gjenoppstarte Nesna, og som alle andre arbeidstakere er man fri til å søke om, og å få, en annen jobb. Man er ikke låst fra å bytte jobb.

Les også: Ap og Sp lover moms på luksus-elbiler

– Men fagmiljøet er snart borte fra Nesna?

– Hvis man klarer å få på plass en plan, så har en hver muligheten til få en ny arbeidsgiver, så det forandrer ikke planen til den nye regjeringen. Vi har en plattform som sier at vi skal ta vare på det kunnskapsmiljøet som er utviklet over lang tid på Nesna. Dette skal være fullt mulig å få til selv om noen måtte ha en annen jobb en periode, så dette er en kunstig problemstilling.

– Så tidsaspektet er ganske kritisk?

– Det er klart at det vil være mer krevende, jo lengre tid det går, men ambisjonen er tydelig. Vi får til dette, og det er bare å gratulerer de på Nesna som har stått på.

– Disse personene har jo planlagt livene sine rundt at det ikke skal være et utdanningssted på Nesna.

– Det har jeg full forståelse for. De må få muligheten til å vurdere sin egen situasjon, etter hvor raskt det er realistisk å få dette til, og vi skal være raske på å finne ut av det når vi kommer inn i regjeringskontorene.

Jubelen stod i taket

På Nesna var gleden til å ta og føle på, da nyheten ble bekreftet i Hurdalsplattformen.

Lokalpolitiker og artist Ida Marie Sivertsen (MDG) var over seg av glede.

– Vi har vunnet saken. Vi har bevist at vi er verdig å ha et utdanningstilbud her vi bor, og nå har vi endelig fått lov til å fortsette. Tusen hjertelig takk, sier hun i et direktesendt intervju med TV 2.

– Vi får alt vi har bedt om. Det er helt utrolig! Det er nesten ikke til å tro. Jeg er så glad! Nå blir det full fest, har ordfører Hanne Davidsen (Ap) sagt til NRK Nordland.

Uavklart situasjon

Jubelen stod neppe i taket hos ledelsen på universitet, som altså selv har ønsket studiestedet på Nesna nedlagt.

Styreleder Øyvind Fylling-Jensen i Nord universitet aner ikke hvordan Nesna skal bestå eller opprettes på ny, rent praktisk.

– Nå er situasjonen den at jeg ikke har fått satt meg inn i vedtaket fra regjeringserklæringen, sier han på telefon til Nettavisen.

– Men vi tar beslutningen om å gjenreise Nesna til orientering og vil starte en dialog med kunnskapsdepartementet, og skal behandle dette på sitt styremøte 28. oktober.

Les også: Utbredt skuffelse blant miljøorganisasjonene over regjeringsplattformen

– Da må vi gå i dialog med kunnskapsdepartementet om hva dette vedtaket betyr. Så skal vi ha en prosess på det i styret, i og med at det å avvikle aktiviteten på Nesna er et styrevedtak.

– Har dere blitt overkjørt?

– Vi tar beslutningen til orientering.

– Hva vil du si til de ansatte på Nesna?

– Til dem kan jeg ikke si noe som helst, så lenge jeg ikke vet hva Nord Universitet skal gjøre før vi har hatt kontakt med kunnskapsdepartementet og hatt et styremøte.

Saken skal behandles på styremøtet 28. oktober.

Les også: Landbruksorganisasjoner jubler over Hurdalsplattformen

Flere bor andre steder

Sissel Marit Jensen, som er valgt til styret i Nord universitet av de teknisk og administrativt ansatte, sier til Nettavisen at de nye arbeidskontraktene er endringsavtaler som ivaretar de ansattes juridiske rettigheter.

Hun legger til at dette er kontrakter som naturligvis kan sies opp.

– Disse ansatte har vel planlagt livene sine etter planen om at det ikke skulle være noe studiested på Nesna?

– Ja. Men flere av dem bor ikke på Nesna. De bor på Mo, Mosjøen og Østlandet, og det kan man gjøre fordi utdanningen er samlingsbasert, så man kan reise opp til samlingene.