En granskingsrapport, laget på vegne av IMDi, konkluderer med at offentlige midler ikke har blitt brukt slik de skal, og stiftelsen Født fri kan miste statsstøtten. Funnene er lagt fram i en rapport datert 18. september.

Nå vil opposisjonen ha svar fra Venstre, som tok initiativ til å støtte Født fri da stiftelsen ble dannet høsten 2017, skriver Vårt Land.

Les også: Rehman-skandalen: Kontrollen med pengebruken i frivilligheten er ikke god nok

Under forhandlingene om statsbudsjettet 2018 fikk Venstre innfridd ønsket om å gi penger til arbeid mot negativ sosial kontroll. Født fri ble til for å ta på seg oppgaven, og fikk penger før stiftelsen var registret i Stiftelsesregisteret.

– Jeg setter spørsmålstegn ved om det var en god vurdering Venstre gjorde den gangen. Jeg har aldri hørt om at en stortingsgruppe har laget en interesseorganisasjon noen gang. Det er svært uvanlig. Særlig når det allerede finnes dyktige organisasjoner som jobber på feltet, sier Siri Gåsemyr Staalesen.

Les også: Stiftelsen Født fri mister statsstøtten etter granskning

I spørsmålet hun leverte til Stortinget 23. september heter det blant annet:

– Var det viktigere for regjeringen å opprette stiftelsen og ha eierskap til Født fri, heller enn å få resultater i arbeidet mot sosial kontroll, ser statsråden nå i ettertid at det var umusikalsk å kreve penger til en stiftelse som ikke var opprettet i statsbudsjettet, og hvorfor er ikke misligholdet tatt tak i før nå?

Spørsmålet er rettet til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Les også: Shabana Rehman sier rapport er full av feil