Til tross for at Frps budsjettavtale med regjeringen inneholder innstramminger i asyl- og flyktningpolitikken, valgte Frp mandag å stemme for ytterligere innstramminger sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, skriver Vårt Land.

De tre partiene stemte for fire forslag fra Arbeiderpartiet som blant annet handlet om å skjerpe kravene til klarlegging av identitet og skjerping av underholdskravet og tilknytningskravet i familieetableringssaker.

Solveig Schytz, innvandringspolitisk talsperson i Venstre, kaller det hele for en «katastrofe».

– Dette er et forvarsel om hva slags politikk vi får hvis det blir regjeringsskifte neste år. En regjering med Ap og Sp som får støtte i enkeltsaker fra Frp, vil bli katastrofe for innvandringspolitikken og ille for dem som er opptatt av en human asylpolitikk, sier Schytz til Vårt Land.

Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani sier Arbeiderpartiets forslag kom som et svar på at regjeringen ønsket å hastebehandle et forslag om å øke tiden for å få permanent opphold i Norge fra tre års botid til fem år.