NRK har snakket med flere personer som har brutt med Jehovas vitner på bakgrunn av det de mener er «svært problematiske holdninger til blant annet homofili og kvinner».

- I dette trossamfunnet, og i mange andre, vokser barn og unge opp og blir lært at de ikke kan være den de er. At de må undertrykke sin legning, og at de ikke kan få sine menneskerettigheter ivaretatt fordi de er kvinner, sier stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) til NRK.

- Dette mener jeg staten skal si et kraftig «nei» til, og at vi må stille strengere krav dersom de skal få statsstøtte, sier Trettebergstuen, som er nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Jehovas vitner mottok i fjor 14 millioner kroner i støtte fra staten. I sommer kom regjeringen med forslag til en ny trossamfunnslov der det foreslås at trossamfunn kan nektes statsstøtte etter enkelte kriterier. Eksempler på slike kriterier er brudd på lovbestemte diskrimineringsforbud, eller at de på andre måter alvorlig krenker andre rettigheter og friheter.

- Nå foreslår regjeringen en bestemmelse som sier at man i noen tilfeller kan trekke tilbake støtten, men den er ikke vedtatt ennå. Terskelen skal være høy, men hvor den skal ligge, får vi komme tilbake til, sier statssekretær Jorunn Hallaråker (KrF) i Barne- og familiedepartementet.

Jehovas vitner har ikke besvart NRKs henvendelser.

(©NTB)