SSB la torsdag frem nye tall som viser hvor store inntekter norske partier hadde i fjor.

Det viser at det offentlige totalt bruker en halv milliard kroner på direkte partistøtte, mens partiene selv samler inn ytterligere 240 millioner kroner gjennom blant annet kontingenter og bidrag.

Ap tjener klart mest

Og det er Arbeiderpartiet som stikker av med klart mest offentlig støtte. I 2017 fikk partiet 163 millioner kroner i offentlig støtte, mens de i tillegg samlet inn rundt 78 millioner kroner gjennom andre kanaler.

Totalen på 241 millioner kroner er over tre ganger så stor som de totale inntektene til Fremskrittspartiet.

Store forskjeller på hvor mye penger de henter selv

Fremskrittspartiet er forøvrig det partiet som i størst grad lever på overføringer fra det offentlige. Kun 16,1 prosent av inntektene til Frp kommer fra kontingent og bidrag.

Av partiene på stortinget er det Rødt som har klart høyest andel egne inntekter med 55 prosent, mens Norges kommunistiske parti har hele 84 prosent av inntektene sine fra egen virksomhet.

Så mye får partiene i offentlig støtte:

 • Kristelig Folkeparti: 32,1 millioner
 • Venstre: 26,9 millioner
 • Sosialistisk Venstreparti: 19,1 millioner
 • Arbeiderpartiet: 163,7 millioner
 • Fremskrittspartiet: 65,5 millioner
 • Høyre: 122,8 millioner
 • Senterpartiet: 32,7 millioner
 • Rødt: 6,3 millioner
 • Pensjonistpartiet: 1,8 millioner
 • Demokratene i Norge: 0,3 millioner
 • Miljøpartiet de Grønne: 18,4 millioner
 • Norges Kommunistiske Parti: 0,07 millioner
 • Partiet De Kristne: 1,9 millioner