Gå til sidens hovedinnhold

Ap-topp i Rana melder seg ut av partiet

Arbeiderpartiets gruppeleder i Rana kommunestyre melder seg ut av partiet. Også to andre folkevalgte i Nordland-kommunen har vendt Ap ryggen.

Rune Olsen, som er gruppeleder for Rana Arbeiderparti i formannskapet og kommunestyret, samt leder i helse- og sosialutvalget, melder seg ut av Arbeiderpartiet.

- Dette er en bestemmelse jeg har brukt lang tid på å ta, sier Olsen til Rana Blad . Utmeldelsen føyer seg inn i rekken av Rana-politikere som den siste måneden melder seg ut av partiene sine.

Foreløpig har jeg ikke meldt meg inn i noe annet parti, men det kommer jeg til å gjøre, sier Olsen som opplever at flere andre gjerne vil ha ham med på politikklaget.

I Rana Arbeiderparti var jeg ikke nominert på lista til kommunevalget, sikkert fordi jeg er dårlig på å marsjere i takt. At andre finner bruk for meg er hyggelig, sier Olsen.

Mange i spill
Han er den tredje av Rana Arbeiderpartis kommunestyrerepresentanter som har meldt seg ut av partiet den siste måneden. Først ut var Christine Schybaj Antonsen som gikk til Høyre, mens Tore Sundrønning i romjula meldte seg inn i SV.

Rana Arbeiderparti fikk etter valget 11 representanter i kommunestyret, men sitter nå igjen med ni. Tore Sundrønning har søkt om fritak for sine kommunale verv ut perioden.

I tillegg til at disse Ap-politikerne er i spill har kommunestyrerepresentant Gislaug Øygarden meldt seg ut av Miljøliste Rana og inn i SV, mens kontrollutvalgsleder Allan Rognan har meldt seg ut av Venstre og inn i Høyre.

Olsens utmeldelse betyr for øvrig også at Rana Arbeiderparti ikke lenger innehar noen av ledervervene i de fire hovedutvalgene i kommunen. Tidligere styrte partiet både oppvekst og helse- og sosialutvalget gjennom Schybaj Antonsen og Olsen. Johanne Alteren (SV) leder kultur-, miljø- og næringsutvalget, mens Karen Hagland (Sp) leder plan- og ressursutvalget.

«Når en opplever at en ikke lenger har en levende demokratisk profil i partiet hvor det er mulig å diskutere seg fram til felles løsninger og strategier, velger jeg å melde meg ut.»

Ingen demokratisk profil
- Jeg har veid for og mot å melde meg ut, men har altså bestemt meg for å forlate Rana Arbeiderparti fordi jeg ikke lenger vil gå på akkord med meg selv. Dette er min fjerde periode i kommunestyret, og det er den perioden jeg i utgangspunktet hadde gledet meg til aller mest og hadde størst forventninger til. Når en opplever at en ikke lenger har en levende demokratisk profil i partiet hvor det er mulig å diskutere seg fram til felles løsninger og strategier, velger jeg å melde meg ut. De gode prosessene som vi hadde tidligere i forhold til å jobbe fram god realpolitikk er forsvunnet, sier Olsen.

- Hvorfor har det blitt slik?
- Jeg vet rett og slett ikke hva som har skjedd, men jeg ønsker å jobbe der hvor åpenhet, ærlighet og god kommunikasjon er viktig, sier Olsen som ønsker Rana Arbeiderparti lykke til videre i arbeidet med å nå de målene partiet har satt seg.

Fortsetter i politikken
- Jeg har slett ikke tenkt å slutte med politikk. Intensjonen min er å fortsette i alle vervene mine ut denne perioden, sier Olsen som har en hel rekke verv i Rana-politikken.

I tillegg til å være leder i helse- og sosialutvalget er han blant anna leder i klientutvalget, leder i alkoholpolitisk utvalg, og han sitter i kommunes arbeidsgiverutvalg og partssammensatt utvalg

I forhold til dem som stemte på meg ved forrige valg har jeg også en intensjon om å stå for det som da ble lovet både i forhold til skolestruktur og bompenger, sier Olsen som medgir at når det gjelder innføring av bompenger, som Rana Arbeiderparti ved valget lovte å kjempe mot, men som de senere har gått inn for, så er nok det toget gått.

Skuffet over skolesaken
Den profilerte politikeren medgir også at Arbeiderpartiets måte å håndtere skolesaken på, har ridd ham som ei mare.

Jeg er skuffet over denne saken som kom skjevt ut. I formannskapet var det enighet om hvordan dette skulle tas videre, men i kommunestyret kom plutselig ei total vending. Å gå løs på strukturen før en ser på det faglige inneholdet i skolen, er å ta ting i feil rekkefølge. Jeg ser ikke hvordan dagens posisjon skal kunne lykkes i å ta denne saken videre, og jeg tror initiativet nå må komme fra Kai Henriksen (H), Allan Johansen (Frp) og Dan Erik Kjellnø (Miljølista), sier Olsen som i løpet av kort tid vil ta bestemmelsen om i hvilket parti han vil fortsette sin politiske karriere.

Generasjonsskifte
- Det er alltid trist å miste medlemmer og jeg beklager at Rune Olsen melder seg ut av Rana Arbeiderparti, sier Geir Waage, leder i Rana Arbeiderparti.

- Jeg beklager også hvis Olsen oppfatter det som han sier i denne saken. Vi har jevnlige styre- og medlemsmøter i Rana Arbeiderparti hvor vi diskuterer aktuelle saker, og vi har også gruppemøter. Ingen partiorganisasjoner er perfekte, og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre prosessene. Partiets oppgave framover blir nå å fornye seg og gjennmføre et generasjonsskifte, sier Waage.

Les flere saker i Ranablad.no her

Kommentarer til denne saken