Det var fredag i forrige uke at Bodø kommune bestemte seg for å innføre tiltaksnivå A, som er et «særlig høyt tiltaksnivå». Det innebærer en nærmest komplett nedstenging. Blant annet er det ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster, der flere enn fem gjester deltar samtidig.

Se konkret hva tiltaksnivå A innebærer her:

Kjøpte inn øl og vin til anledningen

Nordland Arbeiderparti hadde årsmøte samme dag, hvor nestleder Bjørnar Skjæran og sju andre bestemte seg for å ha et nachspiel etter samlingen. Det hadde også blitt kjøpt inn øl og vin til anledningen. Nachspielet ble avslørt etter hvert av NRK, og Arbeiderpartiet måtte ut og beklage.

- Jeg beklager veldig at jeg var til stede. Jeg burde ikke ha vært der, sa Ap-nestlederen til Nettavisen.

Les også: Skjæran er ingen tilfeldig person som snublet inn på en ulovlig fest. Han er lederen som skulle stoppet festen og sendt alle hjem

Skjæran ville ikke si noe mer enn dette, men fylkessekretær i Nordland Arbeiderparti, Tor Arne Bell Ljunggren, skrev følgende i en e-post til NTB:

- Etter første dag på årsmøtet var det vi som organiserte møtet, og bodde på hotellet, samlet på en suite med god plass. Vi var deler av kvelden til sammen åtte personer inkludert undertegnede, som bodde på rommet. Vi burde gjort en egen vurdering knyttet til å møtes etter middagen på grunn av den nye avstandsregelen på to meter. Vi har gjort en feil. Dette beklager vi på det sterkeste.

Startet etterforskning

Politiet var imidlertid ikke fornøyd med kun en beklagelse, og startet en etterforskning for å se om det var brudd på smittevernreglene.

- Mandag 15. mars 2021 ble det kjent at det hadde vært holdt en fest med åtte personer på Scandic Havet i Bodø, i løpet av helgen. Som følge av de opplysningene som framkom av oppslag i media besluttet politiet å opprette straffesak, og etterforske saken i den hensikt å avdekke om det hadde skjedd et brudd på smittevernet, skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding.

- Som et ledd i etterforskningen har politiet gått inn å vurdert lovgrunnlaget for mulig straffeforfølgelse. Av den nasjonale covid-19 forskriften kapittel 5a som var gjeldene for Bodø på det tidspunktet festen fant sted, framkommer det et generelt forbud mot arrangementer, med noen ikke relevante unntak. Imidlertid var det også på samme tidspunkt innført en lokal forskrift i Bodø kommune, med hjemmel i smittevernloven. Av denne framkommer det at det kan gjennomføres arrangementer med inntil 10 personer på innendørs arrangement, legger de til.

Les også Erik Stephansens kommentar: Nachspielet: «Det er rett og slett uakseptabelt at disse folka skal komme unna med å legge seg flate»

Politiet: - Ikke klart nok

Politiet opplyser videre at det ikke er grunnlag for straff etter å ha kommet til følgende konklusjon:

- For å kunne straffes for en handling er det i norsk rett et klarhetskrav, som innebærer at det må framgå tydelig i loven hvilke handlinger som kan føre til sanksjon ved overtredelsen, og hvilken personkrets det kan reageres mot.

- Slik politiet vurderer denne saken er dette kravet ikke oppfylt da det er direkte motstrid mellom nasjonale og lokale regler for regulering av arrangementer. Som følge av dette henlegges anmeldelsen mot de personene som deltok på den omtalte festen på Scandic Havet, natt til søndag 14. mars 2021.

Skjæran, som har beklaget at han deltok på festen, sier til NRK at han tar henleggelsen til etterretning.

- Men det endrer ikke mitt syn. Vi burde ikke møttes på denne måten, og jeg burde stoppet det da jeg var innom. Min sterke beklagelse står fast, sier nestlederen.

Fikk refs av Støre

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre var også raskt ute med en klar beskjed til Ap-toppene som tok seg en fest i Bodø.

- Dette er et klart og uheldig brudd på bestemmelser alle er pålagt å følge. Da må selvsagt politikere gå foran og respektere reglene. Jeg ser at de som har deltatt beklager på det sterkeste, og det er på sin plass. Vi må alle følge reglene som gis, og sammen gjøre det vi kan for å hindre smitte, skrev Ap-lederen til Nettavisen i en e-post.

Les også: Nachspiel, dårlig dømmekraft og en forbanna ordfører

Partilederen svarte imidlertid ikke på Nettavisens spørsmål om dette ville få noen konsekvenser i form av straff internt i partiet, for Skjæran og hans partifeller som tok seg en fest.

Støre har derimot vært krystallklar tidligere på at Arbeiderpartiet ville ha gjort en bedre jobb enn regjeringen, når det gjelder å håndtere koronakrisen vi er inne i.

Se den klare beskjeden fra Arbeiderparti-lederen nylig i «Politisk kvarter»: