Lederen i Stortingets helse- og omsorgskomité, Ingvil Kjerkol, er en av sju representanter fra Arbeiderpartiet som har fremmet et forslag om å bekjempe ensomhet, skriver Aftenposten.

– Det må jobbes systematisk for å forhindre ensomhet, sier Kjerkol. I forslaget påpeker hun og de andre at ensomhet henger sammen med dårlig helse. De nevner studier, som viser at ensomhet er farligere for helsen enn røyking.

– Cirka 8 prosent opplever ensomhet i et slikt omfang at det gir dem helsetap. Det er et betydelig antall, synes jeg, sier Kjerkol. Ap-politikerne foreslår at «ensomhet» innlemmes i folkehelseloven og blir ett av flere temaer kommunene skal sette inn «nødvendige tiltak» mot.

I den siste folkehelsemeldingen har regjeringen satt av 10 millioner kroner til forebyggende tiltak mot ensomhet.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her