Konfliktnivået etter salg av brukte boliger i Norge er skyhøyt, og de fleste er enige om at det er nødvendig med lovendringer som regulerer nordmenns definitivt viktigste investeringer i løpet av livet.

Regjeringen har derfor i noe tid jobbet med endringer i den såkalte «avhendingsloven», som blant annet vil gjøre det ulovlig å selge en bolig «som den er». Det betyr i praksis at selger avskriver seg ansvar for boligens tilstand.

Har møtt kraftig motstand

Men etter at lovforslaget nå har vært ute på høring, har kritikken av regjeringens forslag vært svært stor. Eksperter mener regjerings forslag vil skape et større konfliktnivå - ikke mindre, slik hensikten er.

Blant de mest kontroversielle endringene er innføring av en ny «bagatellgrense». I praksis betyr den at om du selger en bolig og ny eier i ettertid finner feil som ikke er oppgitt i prospekt som koster mer enn 10.000 kroner å rette, kan du som selger holdes ansvarlig for disse feilene.

I dag er denne grensen 5 prosent av salgssummen - 200.000 kroner ved en pris på 4 millioner. De aller fleste tegner forsikring for dette ansvaret.

Det påpekes riktignok at ikke alt over 10.000 kroner er å regne som en mangel, men kun feil begrenset av hva kjøperen kunne forvente gitt eiendommens type, alder og synlige tilstand.

Intensjonen er å få mer detaljerte prospekter, der selger ikke skal kunne spekulere i å holde tilbake relevante opplysninger.

Vil sende forslaget i retur til regjeringen

Nå går Arbeiderpartiet inn for å sende hele lovforslaget i retur til regjeringen.

- Dette lovforslaget er rett og slett skremmende dårlig. Forslagene ble karakterisert som «skrivebordsforslag» og det kom tunge faglige innvendinger under høringen. Alt for dårlig utredning, muligheter for mange utilsiktede virkninger som ikke er redegjort godt for og store muligheter for at lovendringene vil føre til mer konflikt ved kjøp og salg av boliger er bare noen av innspillene, sier Siri Gåsemyr Staalesen, boligpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

- Det er rett og slett ikke forsvarlig for Stortinget og behandle et lovforslag på et så dårlig grunnlag så derfor ser jeg ingen annen mulighet enn å foreslå at saken sendes tilbake til regjeringen med noen klare bestillinger om viktige forbedringer, sier hun.

Disse fire tingene reagerer de på

Det er spesielt fire ting ved lovforslaget Arbeiderpartiet ønsker nærmere utredet.

  • Se på konsekvensene av 10.000-kroners grensen ved mangler.
  • Gjøre en bedre vurdering av nulltoleransegrensen på arealavvik
  • Sette ned et lovutvalg som ser på endringer i avhendingsloven i sammenheng med eierseksjonsloven og borettslagsloven.
  • Gi en skikkelig vurdering av om eventuelle forsikringsordninger kan bidra til mindre konflikt ved boligtransaksjoner.