Svein Rune Andersen, som er fagdirektør for vaksiner ved Statens legemiddelverk, sier at i USA har FDA godkjent en vaksine mot kopper som også kan brukes mot apekopper. En tilsvarende godkjenning foreligger ikke i Europa.

Dette er en tredjegenerasjons koppvaksine som produseres av Bavarian Nordic. I USA og Canada har vaksinen blitt godkjent under henholdsvis Jynneos og Imvamune. I Europa har vaksinen fått navnet Imvanex.

Andersen er ikke kjent med om det har blitt igangsatt noen prosess for å få vaksinen godkjent for bruk mot apekopper av Det europeiske legemiddeltilsynet EMA.

- Så vidt jeg vet er det foreløpig ikke noen prosess på gang. For å få vaksinen godkjent av EMA, og deretter Norge, må produsenten i så fall sende inn dokumentasjon som underbygger at vaksinen kan beskytte mot apekoppviruset, sier Andersen til Nettavisen.

- Det amerikanske legemiddeltilsynet FDA har godkjent denne vaksinen på grunnlag av data fra dyreforsøk. Det finnes foreløpig ingen kliniske studier som viser at denne vaksinen har noen effekt på apekopper, sier Andersen.

- Kan koppevaksinen Imvanex brukes mot apekopper selv om det ikke er godkjent?

- Hvis det oppstår en krisesituasjon kan nasjonale helsemyndigheter likevel ta en bestemmelse om bruk av en vaksine som ikke er godkjent av regulatoriske myndigheter. Men sånn som det ser ut nå, er ikke dette et veldig sannsynlig scenario, sier Andersen.

Les også: Apekopper-smitten fordoblet: Kjøper millioner med vaksiner

Unntatt offentlighet

Overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland, kan verken avkrefte eller bekrefte overfor Nettavisen om FHI har vaksinedoser mot apekopper på lager, og viser til at denne informasjonen er unntatt offentligheten (paragraf 21) av hensyn til rikets sikkerhet.

Vaksineprodusenten Bavarian Nordic vil heller ikke oppgi hvor mange vaksinedoser de har tilgjengelig i sin beholdning, men bekrefter overfor Nettavisen at det er en etterspørsel fra europeiske land.

- Vi kan ikke avsløre for offentligheten hvor mye vaksiner vi sitter inne med. Men vi har solgt noen vaksiner til Europa, og vi kommer til å selge flere til Europa. Vi kommer helt sikkert til å oppskalere produksjonen vår, sier Rolf Sass Sørensen, som er visepresident for Investor Relations ved Bavarian Nordic, til Nettavisen.

- Det vi gjør nå, er å få et overblikk over tilbud og etterspørsel. Det vil komme forespørsler om anskaffelse fra de forskjellige landene som enten har tilfeller av apekopper eller dem som føler seg truet av apekopper. Vi forsøker å hjelpe alle land som ønsker det, sier Sørensen.

Les også: FHI er overrasket etter utbrudd av sjelden virussykdom: - Dette er helt nytt for oss

Skal søke EMA-godkjenning

Sørensen bekrefter at selskapet vil etter hvert søke om å få vaksinen godkjent av EMA.

- Ja, det skal vi. Men som du vet er sånne regulatoriske prosesser meget langsomme. Så det har ikke noen betydning for denne kortsiktige situasjonen. Vaksinen er allerede godkjent av FDA i USA og i Canada. Apekopper har vi sett utbrudd av før, og vi har solgt denne vaksinen tidligere, også til Europa med «off-label use» (uten regulatorisk godkjenning red.anm.), sier han.

- Selvfølgelig virker vaksinen

Sørensen vil verken bekrefte eller avkrefte hvorvidt Norge har gjort noen innkjøp av deres vaksiner.

- Vi har kontakt med så å si alle land i Europa, men vi kan ikke avsløre hvem vi har solgt til, sier han.

Andersen i Legemiddelverket sier at varianten som er påvist i Europa, har en relativ lav dødelighet.

- I Afrika forekommer det to typer apekoppevirus, en sentralafrikansk variant og en vest-afrikansk variant. Den vestafrikanske varianten som nå er påvist i flere land i Europa, gir mindre alvorlig sykdom enn den sentralafrikanske varianten og har en antatt letalitet på cirka én prosent i afrikansk befolkning, sier Andersen.

Letalitet, også kalt sykdomsdødelighet, er andelen av de smittede som dør.

- Men det er vanskelig å si noe om hvordan det vil kunne se ut i den europeiske befolkningen. Den generelle helsetilstanden i befolkningen vil kunne ha noe å si for dødeligheten. Og hvis du er vaksinert mot kopper, kan det kanskje gi en viss beskyttelse, sier Andersen.

Obligatorisk vaksinasjon mot kopper ble avsluttet i 1976.

Les også: Apekopper påvist i Sverige – FHI følger situasjonen nøye

Vaksineprodusenten svarer følgende på spørsmål om vaksinen virker mot apekopper:

- Selvfølgelig virker den. Det er to varianter av apekopper. Den ene er den milde varianten som vi ser tilfeller av nå. Den har en lav dødelighet. Vaksinen har samme effekt mot begge varianter, sier Sørensen.