Gå til sidens hovedinnhold

Apeland sjekker ryktene

Apeland Informasjon blir norsk partner for Reputation Institute, som står bak en av verdens mest avanserte metoder for måling av selskapers omdømme. - Topplederne er redde for renomméet, sier Nils Apeland (bildet).

Apeland Informasjon blir norsk medlem av Reputation Institute. Avtalen gir Apeland Informasjon enerett til å markedsføre denne målingen, The Reputation Quotient (RQ). i Norge. Til våren får 20 store norske bedrifter sitt omdømme analysert gjennom RQ.

- Et selskaps omdømme er svært ofte dets viktigste verdi. Topplederne er mer redde for at selskapets rennomé skal ødelegges enn av at hovedkontoret brenner. Medlemskapet i Reputation Institute knytter oss til de fremste fagmiljøene der selskapers omdømme diskuteres, sier Nils M. Apeland (bildet) i en melding. Han er ansvarlig for omdømmemåling i Apeland Informasjon.

Reputation Institute (RI) er en internasjonal stiftelse som kobler sammen ledende akademikere, bedrifter og analysemiljøer som er opptatt av omdømme. RI ble grunnlagt av professor emeritus Charles J. Fombrun fra Stern School of Business, New York University. Fombrun har skrevet fem bøker og over 100 vitenskapelige artikler om temaet. Fombrun er også skribent i Wall Street Journal. Førsteamanuensis Peggy Simcic Brønn ved Handelshøyskolen BI er faglig tilknyttet Reputation Institute i Norge.

- Samarbeidet med Reputation Institute styrker vår posisjon og er et skritt videre på veien mot å bli enda bedre på å måle effekt og utvikle målrettet kommunikasjon, sier leder i Apeland Informasjon, Ole Christian Apeland.

RQ er en svært omfattende omdømmemåling. Selskapene kan sammenligne sitt omdømme med firmaer i over 20 land. Med verktøyet måles publikums, eller en annen interessentgruppes på seks felt: Produkter og tjenester, finansiell styrke, miljøprofil, arbeidsmiljø, innovasjonsevne og samfunnsansvar. Den første RQ-målingen i Norge starter opp i februar. Flere store selskaper har bekreftet at de vil være med som samarbeidspartnere.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene