*Nettavisen* Nyheter.

Apenes vant mot staten

Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

Datatilsynets sjef har vunnet prinsippsak mot Justisdepartementet.

22.01.09 14:31

I mai skrev Nettavisen om en sak der Datatilsynet havnet i full krig med Justisdepartementet etter at departementet hadde levert en skriftlig klage til Fornyings- og administrasjonsdepartementet om Georg Apenes’ oppførsel på et offentlig møte i Stortinget om det såkalte Datalagringsdirektivet.

Årsaken var at departementets utsendte til møtet, lovrådgiver Gry Steen Hvidsten, hadde følt seg grovt krenket av Apenes’ tale og fremtoning på møtet. I etterkant av møtet hadde Steen Hvidsten på oppfordring skrevet et notat til sine overordnede, og han sendte så videre en klage til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), som formelt har ansvaret for Datatilsynet.

Nektet innsyn i sterk kritikk
Apenes ble muntlig informert om hovedpoenget i brevet, men ble nektet innsyn i hva klagen egentlig handlet om. Han ble bedt om å unnskylde saken.

- Jeg fortalte at jeg kunne unnskylde nærmest hva som helst, men jeg ville gjerne vite hva jeg skulle unnskylde, og ba om innsyn i brevet, forteller Georg Apenes til Nettavisen.

Trakk tilbake selve brevet
Da valgte departementsråden i Justisdepartementet å trekke tilbake brevet til FAD fordi de anså at hensikten med brevet var oppnådd. Dermed var det som om brevet aldri hadde eksistert, og innsyn i saken ble betydelig svekket.

I etterkant fikk BT tak i brevet til FAD ved en glipp fra Justisdepartementet, og Apenes fikk innsyn i hva som ble sendt til departementet. Men de nektet fortsatt å gi innsyn i notatet fra lovrådgiveren av hensyn til henne.

Ombudsmannen med knusende kritikk
Dette aksepterte ikke Apenes, og klaget saken inn til Sivilombudsmannen. Konklusjonen der ifra foreligger nå, og konklusjonen er ganske knusende til diplomatspråk å være.

«I dette tilfelle har jeg imidlertid vanskelig for å se at diskresjonshensynet kan være relevant. Direktør Apenes er informert om hvem som har skrevet notatet, han er kjent med hva det gjelder og han er innforstått med at lovrådgiveren føler seg «sterkt krenket» av ham. Det eneste han ikke vet, er konkret hva han etter lovrådgiverens mening skal ha sagt og gjort på møtet som førte til kritikk.» skriver ombudsmannen.

Og konkluderer slik:

«Det er etter dette begrunnet tvil knyttet til den vurdering Justisdepartementet har foretatt av direktør Apenes’ innsynsbegjæring, og jeg ber departementet vurdere spørsmålet på nytt.»

Hele brevet fra ombudsmannen kan du lese her. (PDF).

Etterkommer oppfordringen
- Ombudsmannens oppfordring kommer vi til å etterkomme så snart det praktisk lar seg gjøre, sier en svært ordknapp kommunikasjonssjef i Justisdepartementet, Gunnar A. Johansen, til Nettavisen.

Apenes meget fornøyd
- Jeg ble jo ikke så veldig overrasket, men desto større var jo gleden. De har brukt mye tid på dette, og det ble jo en veldig solid uttalelse. Dette har en veldig prinsipiell interesse. Den spikrer prinsippet om at også en embetsmann skal ha kontradiksjonsrett på en klage, sier en veldig fornøyd Georg Apenes til Nettavisen.

- Dette baserer seg på en ulovfestet rett til at man skal få innsyn i kritikken når noe fremmes, sier han.

Kritisk til departementet
Veldig imponert over Justisdepartementet er han derimot ikke.

- Det er jo en viss overraskelse at det er nettopp Justisdepartemenetet som snubler i forvaltningsreglene, men det har hendt før og det kommer til å skje igjen. Jeg hadde jo gjerne sett at vi hadde hatt en minister som interesserte seg litt for det interne i eget departement, ikke bare en interesse for saker. Det har ført til at administrasjonene i departementet har levd sitt eget liv uten noe innsyn og kontroll fra den politisk ansvarlige, sier Apenes.

Han påpeker at han har mye godt å si om Knut Storberget, og at dette ikke er noe personlig.

- Slik har det vært i all den tid jeg har vært med på dette, avslutter han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.