Følg korona-pressekonferansen direkte:

MARMORHALLEN (Nettavisen): Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet deltar på pressekonferansen.

I en meningsmåling gjort av Infact for Nettavisen, kommer det frem at to av tre nordmenn mener vaksinepass burde brukes til å kun slippe inn vaksinerte på restauranter, i butikker og på offentlige sammenkomster.

Åpner for mer utstrakt bruk

Helseminister Kjerkol sier på spørsmål fra Nettavisen at det ikke er aktuelt å innføre før jul, men hun åpner for dette etter jul – ved at et lovforslag som gjør dette mulig skal på høring på Stortinget.

– Vi har jo en hjemmel i dag til å bruke koronasertifikat for å kunne gjøre lettelser på tiltak. Nå har vi jo ganske inngripende nasjonale tiltak, der vi har fått klare anbefalinger om at lettelser ikke er aktuelt. Da bruker vi heller ikke koronasertifikat. Vi ser jo at fullvaksinerte har blitt smittet, både av delta og omikron, sier helseministeren til Nettavisen og fortsetter:

– Så har vi utredet og skal sende på høring etter jul et lovforslag der vi kan bruke koronasertifikat mer forebyggende, altså mer fristilt fra smitteverntiltakene. Det vil komme ut på høring i januar, sier hun.

Tar vaksinegrep for å få opp dampen

Helseministeren orienterte om flere grep regjeringen håper skal bidra til høyere tempo hva gjelder å sette 1. 2. og 3. doser. Hun sa videre at mange kommuner er hardt presset på grunn av sykdom blant innbyggerne og ansatte.

  • Apotek kan begynne å sette vaksinedoser
  • 9.000 helsefagstudenter oppfordres til å bidra med vaksinering
  • Bistand fra Forsvaret til vaksinering (17 kommuner har til nå takket ja til det)


86 prosent av de over 65 år har fått en oppfriskningsdose, men i ukene fremover er det planlagt å sette hundretusenvis av vaksinedoser. Alle over 18 skal få tilbud om dose tre innen slutten av februar, som tidligere kjent.

– Jeg vil rette en stor takk til kommunene, forsvaret, apotekene og studentene som stiller opp nå. Hjertelig takk skal dere ha. Vi andre må stille opp når det er vår tur til å bli vaksinert. Enten det er 1., 2. eller tredje dose, sier Kjerkol.

I tillegg vil staten ta regninga for doblet koronatillegg for kommunalt ansatte og dobbel timelønn for lærere som tar ekstratimer.

Apotek-vaksineringen og bistand fra Forsvaret er også noe staten tar regningen for.

Synkende trend

Det siste døgnet er det registrert 4041 koronasmittede i Norge. Det er 823 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4531 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4733. Trenden er altså synkende.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg advarte på NRK Nyhetsmorgen tirsdag mot å trekke forhastede konklusjoner:

- Det er fint at tallene synker hvis det er reelt og skyldes at tiltakene virker. Det kan hende at enten hele eller deler av det skyldes det, men det kan også være at folk tester seg på en litt annen måte – at færre tester seg først og fremst, uttalte hun.

Den siste uka har det vært en merkbar økning i tallet på personer som får sin aller første dose med koronavaksine.

Omikron sprer seg raskt

Omikronvarianten av koronaviruset sprer seg raskt i Europa, der mange land nå har strammet inn på tiltakene for å forsøke å begrense spredningen. I USA er omikronvarianten nå den dominerende (73 prosent), tre uker etter at det første tilfellet ble konstatert. Det første omikron-tilfellet i Norge ble også konstatert rundt 1. desember.

Regjeringen kunngjorde nylig at alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine innen utgangen av februar 2022.

Tirsdag i forrige uke trådte de siste nasjonale innstrammingene i kraft, som blant annet innebar skjenkeforbud, strengere karanteneregler og makstak på 20 gjester innendørs på private og offentlige sammenkomster og arrangementer.

Den svenske regjeringen har også kalt inn til pressekonferanse om koronasituasjonen og tiltak tirsdag. Den finner sted klokka 14.00.

Les også: Sverige vil vaksinere sårbare barn ned til fem år