– Skal man tvinge en privatperson med et lite næringslokale til å innføre parkeringsavgift? Det er ekstremt, sier Sp-leder Vedum om forslaget fra de tre andre opposisjonspartiene.

Forslaget var ett av 128 fellesforslag fra Ap, MDG og SV i klimameldingen, som Stortinget skal stemme over på tirsdag.

Forslaget lyder som følger:

«Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner som ønsker det, får hjemmel til å pålegge betaling også på private parkeringsarealer».

Vedum er bekymret for at en slik ordning kan brukes til å legge en avgift på parkeringsplasser i folks bolig.

– Mener Espen Barth Eide (Arbeiderpartiet, red.journ.) at kommunen skal kunne ta en avgift på hans private eiendom eller er dette kun for næringsliv? Det står det ikke noe om i forslaget.

Les også: Sp-Trygve med klart krav om bensin og dieselpris: – Det er helt uaktuelt

MDG har frontet forslaget tidligere, men det er først under behandlingen av klimameldingen at Ap har hoppet om bord.

– Det er lite gjennomtenkt. Dette er ring 1 i Oslo-tenking, hvor man ønsker å avgiftslegge Petter Stordalen og andre store aktører, sier Vedum.

– Det er mange som har en bensinstasjon, lokal butikk eller et rørleggerfirma i 1. etasje mens de bor i 2. etasje. Det er sånn Norge egentlig er, bortsett fra i Oslo sentrum.

Ikke hjemme hos folk

Forslagsteksten presiserer ikke hvilken type eiendom det skal gjelde, men Barth Eide forteller at det handler om næringseiendom.

– Vi snakker her om parkering tilknyttet til jobb. Typisk i bysentra, ikke folks hjemmeparkering, svarer Barth Eide i en SMS til Nettavisen.

Barth Eide, som er klimapolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener dette er en sak kommunene selv kan ordne på en god måte.

– Dette er jo bare et forslag om at kommunene skal ha anledning til det - altså åpne for mer kommunalt selvstyre. Kommunene må kunne vurdere fordeler og ulemper, så det kan være ulikt ulike steder.

Les mer: Rettet skarp pekefinger mot «dieselpopulisme»: Har to dieselbiler i garasjen

– Hvorfor skal ikke kommunene selv få lov til å bestemme over slikt? spør han Vedum.

– Vedum er jo normalt for lokalt selvstyre og at politikken må være nær folk.

– Fartsblind i kampen mot bilen

Sp-lederen svarer at nettopp parkering er en prinsippsak hvor staten må skjerme det private næringslivet.

– Det å skattelegge parkering på privat eiendom har vært en fremmed tanke. Vi har hatt en tradisjon for respekt for privat eiendom i Norge.

– Dette er en inngripen i den private friheten. Man blir fartsblind i kampen mot bilen, slår han fast.

Det vil skape masse byråkrati og skape usikkerhet for folk. De sier at de tikke skal være det, men at det skal åpnes for. Privat eiendom må beskyttes

Forslaget er et av mange i klimameldingen. Den skal Stortinget votere over på tirsdag.